Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

ADVIES

Advisering bij
herontwerp onderwijs
en opleidingen

ONTWERP

Realisatie van
blended scholing

SCHOLING

Aanbod van
blended learning

Wij zijn Eduseries

Sylvia Peters en Anneleen Post richtten in 2013 Eduseries op met als doel om professionalisering aantrekkelijker, effectiever en meer werkplek-gericht te maken met behulp van leertechnologie. Want wij zijn ervan overtuigd dat een beter werkklimaat alleen tot stand kan komen door geïnspireerde professionals die weten waar ze het over hebben. De wegen die we in de afgelopen jaren hebben bewandeld, hebben die overtuiging alleen maar versterkt.

De keuze om leertechnologie te gebruiken is niet zo moeilijk. Maar het is wel een complex proces om te komen tot een uitgebalanceerde integratie van de technische mogelijkheden met scholing op de werkplek. En dat is precies wat wij het leukste vinden om te doen.

Scholing is en blijft onze passie, omdat leren inspireert!

 

Onze adviezen

Uit onderzoek blijkt dat blended learning meer aantrekkelijk, efficiënt en effectief onderwijs biedt. De herziening van een opleidingsstructuur naar meer toekomstgericht en flexibel onderwijs, vraagt om een grondig herontwerp.

Wij adviseren en ondersteunen teams om zélf deze verandering in te zetten en vorm te geven. Zodat zij binnen enkele weken tot enkele maanden al aan de slag kunnen met hun nieuw ontworpen cursus. En dat levert keer op keer enorm veel energie en inspiratie op!

Onze ontwerpen

Wanneer je een blended cursus wilt ontwerpen of herontwerpen, zijn er vele vragen om te beantwoorden.Eduseries realiseert voor jouw organisatie blended onderwijs waarin een antwoord is gegeven op deze en vele andere vragen. Wij leveren samen met jou een cursus die klaar is voor gebruik door cursisten. Bovendien zijn de docenten getraind in het gebruik van de online leeromgeving en hebben jullie handvatten gekregen om zelf toekomstige aanpassingen te doen en technische vragen te beantwoorden.

Onze EduSeries

Sinds 2013 ontwikkelen wij blended nascholing en professionalisering voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Wij zoeken daarbij het snijvlak tussen wetenschappelijke kennis en inzichten, en praktische toepassingen daarvan in het onderwijs.

Binnen zes thema’s bieden wij kortere en langere scholingen aan –  voor individuele leraren of teams – blended of online.

U

Blended Learning

Onze aanpak voor onderwijsontwerp volgens de methode Carpe Diem delen we graag! Volg een online EduSerie en volg een workshop als ontwikkelteam.

U

klassenmanagement

Wat jij doet als leraar, heeft direct effect op jouw leerlingen en het leerklimaat in de klas. Wat gaat goed in jouw klas, wat zijn jouw ontwikkelpunten en waar sta je op dit moment? Deze vragen komen aan bod in onze EduSeries rond klassenmanagement.

U

NT2 en meertaligheid

Tachtig procent van de wereldbevolking is twee- of meertalig, dus het is niet zo gek dat dit ook een rol speelt in het Nederlandse onderwijs. Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over meertaligheid en hoe kun je meertalige kinderen in jouw klas goed begeleiden?

U

Expliciete Directe Instructie

Werk je op een school waar met Expliciete Directe Instructie (EDI) wordt gewerkt? Volg dan de EduSerie EDI voor instromers zodat je na de kerstvakantie volwaardig mee kunt draaien in het team.

U

Taal en W&T

Pabo-docenten Natuur & Techniek of Taaldidactiek ervaren met de EduSerie Taalgericht W&T-onderwijs de kracht van de combinatie van taal en W&T. Leer je studenten op een effectieve manier kennis en vaardigheden!

U

Dyslexie

Leer op een effectieve manier hoe samenwerking tussen scholen, ouders, gemeente en zorg het aantal doorverwijzingen naar dyslexiezorg vermindert. 

Het hart van onze werkwijze: Carpe Diem

Bij onze adviezen, en het (her)ontwerp van onderwijsprogramma’s en van onze eigen EduSeries, gaan wij uit van de ontwerpmethode Carpe Diem. Grondlegger van deze methode is professor Gilly Salmon.

Onze ervaring met en kennis over onderwijsontwerp delen wij graag met anderen. Daarom werken wij graag mee bij onderwijsherzieningen, en adviseren wij bij curriculumontwikkeling.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op: wij praten graag tijdens een kop koffie door over jouw onderwijs!

Wij werken samen met:

Onderwijsoplossingen 2020-2021

Het onderwijs in het jaar 2020-2021 zal er anders uitzien, dat is zeker. Maar niemand die weet hoe precies. Wat past bij jouw school of onderwijsinstelling? Wat is mogelijk voor jullie doelgroep? Het is nu de tijd om daarover na te denken!

Eduseries kan adviseren over de mogelijkheden. Wij kunnen jullie zoektocht naar oplossingen met online of blended onderwijs begeleiden. En wij denken samen met jullie verder over de toekomst van jullie onderwijs.

Geef je gegevens aan ons door, dan nemen wij contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook!

Bedankt!