Over Eduseries

Eduseries biedt (gecertificeerde) online nascholing door middel van blended learning, binnen zogenoemde EduSeries. EduSeries zijn een combinatie van onder meer EduTalks, live webinars, fysieke bijeenkomsten en schriftelijk materiaal binnen een EduMagazine. Voor alle EduSeries wordt certificering aangevraagd bij registerleraar.

Onze EduSeries komen tot stand in nauwe samenwerking met experts van kennisinstellingen, om de kwaliteit van uw onderwijs te actualiseren, te ver­nieuwen en aantrekkelijker te maken. Ze zijn beschikbaar voor teams en/of individuele professionals. Dankzij de inzet van online modules hoeft u zich niet fysiek te verplaatsen, maar kunt u zich in uw vertrouwde omgeving professionaliseren, eventueel in combinatie met contactbijeenkomsten. Hiermee geeft Eduseries blended learning vorm en inhoud.


Agenda

– Op woensdag 12 april 2017 organiseren wij de middagconferentie Focus op de leraar! Samenwerken en leren met ICT. Ga direct naar onze evenementen-pagina voor meer informatie.
– Vanaf schooljaar 2017 komen er nieuwe EduSeries beschikbaar via onze online leeromgeving voor teamtraining voor het po. Daarin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Gas Geven (i.s.m. Expertisecentrum Nederlands), Lessen in Orde (i.s.m. Peter Teitler), Blended Learning en NT2 en Dyslexie in Transitie (besloten pilotproject i.s.m. Ria Kleijnen).
– In samenwerking met Expertis zijn er nieuwe en vernieuwde mogelijkheden voor kennisontwikkeling rond Expliciete Directe Instructie. Namelijk: Inleiding EDI voor instromers (online en bijeenkomst op 27 september 2017, Teamtraining EDI en Kring EDI-Extra.

Zie ook de andere EduSeries en ons aanbod in de catalogus.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod!


Terugkijken
– Webinar Leerlingvolgsystemen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) i.s.m. Cito.
– Webinar De voorschoolse periode onderzocht door prof. dr. Paul Leseman van de Universiteit Utrecht. Conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van PreCOOL, Startgroepen en de OESO-review van de Nederlandse aanpak.
– Webinar Rapportages en referentieniveaus Centrale Eindtoets i.s.m. CvTE. Bekijk de opname.
– Webinar Haal meer uit de vernieuwde Entreetoets 7 i.s.m. Cito. Bekijk de opname.
– Webinar Autisme bij kinderen, wat nu? i.s.m. Apanta-ggz. Bekijk de opname.
– De conferentie Digitaal leren: op weg naar (over)morgen 2015 in Utrecht. U kunt de opgenomen lezingen terugkijken op ons YouTube-kanaal.

 


Bekijk ook onze YouTube– en Vimeo-kanalen.
logo-YouTubelogo-Vimeo