Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Wij adviseren en begeleiden onderwijsinstellingen en bedrijven die teamgericht aan de slag willen met herontwerp van hun onderwijsprogramma.

Leertechnologie biedt geweldige mogelijkheden voor aantrekkelijk en flexibel onderwijs. Maar ook voor samenwerking en het delen van kennis. Mensen verwachten ook steeds vaker dat leren beschikbaar is waar en wanneer zij willen. En dat wát ze leren past bij hun persoonlijke leerdoelen.

Voor het formele onderwijs binnen opleidingen en bedrijven vraagt dit om een andere manier van denken over leren. En daarmee over het ontwerp van onderwijs, leerroutes en de gehele leeromgeving. Want leren – en dus lesgeven – verloopt al lang niet meer lineair. Simpelweg omdat informatie en kennis tegenwoordig (bijna) altijd en overal toegankelijk is.

Uit onderzoek blijkt dat blended learning meer aantrekkelijk, efficiënt en effectief onderwijs biedt. Blended learning wil zeggen: een balans tussen face-to-face bijeenkomsten en online leren, met goede inzet van leertechnologie. Veel onderwijsinstellingen en bedrijven zijn dan ook op zoek naar een meer blended onderwijsaanbod, dat aantrekkelijk is en diepgang biedt.

Wil jouw instelling of bedrijf ook meer blended onderwijs bieden? Zijn jullie op zoek naar een nieuwe digitale leeromgeving of naar manieren om de bestaande effectiever in te zetten? Kortom: ben je op zoek naar een herziening van de opleidingsstructuur in jouw organisatie, wil je deze meer toekomstgericht maken, met meer mogelijkheden voor flexibel leren? Wij adviseren jou en je collega’s graag!

Onze uitgangspunten

Samenwerking binnen multidisciplinaire teams

De belangrijkste voorwaarde voor ons adviestraject is dat we altijd samenwerken met een gemengd ontwerpteam. Dit betekent dat in ieder geval docenten, onderwijskundigen, ict’ers en beleidsmakers betrokken zijn. En, soms in een iets latere fase, ook studenten of cursisten.

Samenwerking binnen multidisciplinaire teams

De belangrijkste voorwaarde voor ons adviestraject is dat we altijd samenwerken met een gemengd ontwerpteam. Dit betekent dat in ieder geval docenten, onderwijskundigen, ict’ers en beleidsmakers betrokken zijn. En, soms in een iets latere fase, ook studenten of cursisten.

Leerdoelen student centraal

Een tweede uitgangspunt is dat het leren van de student centraal staat. Dit klinkt als een open deur, maar dit besef raakt vaak op de achtergrond in het herzieningsproces. Wij zorgen ervoor dat de leerdoelen steeds centraal blijven staan.

Leerdoelen student centraal

Een tweede uitgangspunt is dat het leren van de student centraal staat. Dit klinkt als een open deur, maar dit besef raakt vaak op de achtergrond in het herzieningsproces. Wij zorgen ervoor dat de leerdoelen steeds centraal blijven staan.

Professionalisering team door ontwerpproces

Dat het leren van de student centraal staat, betekent niet dat de docent er niet meer toe doet. De docent is juist de spil in het hele proces, en de samenwerking als team vergroot de meerwaarde van ieders inbreng.

Professionalisering team door ontwerpproces

Dat het leren van de student centraal staat, betekent niet dat de docent er niet meer toe doet. De docent is juist de spil in het hele proces, en de samenwerking als team vergroot de meerwaarde van ieders inbreng.

Onze werkwijze

%

PLANNEN

In nauw overleg met de betrokkenen maken wij allereerst een plan van aanpak met wensen en eisen voor een toekomstgerichte opleidingsstructuur. Hierin kijken wij ook naar het draagvlak, de mogelijkheden voor samenwerking en wij maken een risicoanalyse.

%

ONTWERPEN

Vervolgens adviseren we bij de inrichting van het ontwikkelteam volgens de uitgangspunten van de Carpe Diem-methode.
Dit multidisciplinaire team gaat gedurende 1,5 à 2 dagen aan de slag met hun onderwijsontwerp. Eduseries verzorgt de begeleiding, en kan als onafhankelijke partij het proces bewaken.

 

Bijstellen

Na de eerste ontwerpsessie ligt er een plan voor een nieuw programma, dat de teamleden in de volgende periode verder uitwerken, testen en bijstellen volgens een onderling afgestemde planning.
Na een gezamenlijke vervolgsessie, al dan niet begeleid door Eduseries, kan het team zelfstandig verder. Of met anderen een nieuw team vormen voor nieuwe ontwerpen.

adviseren

&

ontzorgen

Wij horen vaak dat het prettig is dat wij als externe partij onafhankelijk zijn van bedrijfsstructuren. Hierdoor kunnen wij beter het proces bewaken en de grote lijn in het oog houden. Dat ontzorgt het management en de teams, zodat zij zich volledig kunnen richten op het onderwijsontwerp. 

Bovendien kunnen wij adviseren over het gebruik van leertechnologie en bij beslissingen over het huidige of nieuw te kiezen LMS  of digitale leeromgeving. Zo professionaliseren wij de teamleden op het gebied van onderwijsontwerp, blended learning en het gebruik van leertechnologie tijdens het ontwerpproces.

Uitgangspunt bij al onze ondersteuning is dat het team zélf de verandering inzet en vormgeeft, passend bij de behoeften en uitgangspunten die vooraf gezamenlijk zijn afgestemd. En dat levert keer op keer enorm veel energie en inspiratie op!

Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier,

of stuur ons een e-mail

6 + 9 =