Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Privacybeleid Eduseries

Versie 1 augustus 2019

 

Eduseries wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid. Eduseries neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons: telefonisch of schriftelijk via e-mail

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Eduseries verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Werkgever
 • Adresgegevens werk of privé
 • Telefoonnummer werk of privé
 • E-mailadres werk of privé
 • Bankrekeningnummer

U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u in te schrijven voor een (online/blended) cursus of om publicaties van Eduseries aan te vragen.

 

2. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Eduseries verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Diensten te verlenen;
 • Eventueel: klantenonderzoek te kunnen doen en voor interne analysedoeleinden.

 

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Eduseries bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 5 jaar voor al uw persoonsgegevens.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Eduseries verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

 

5. Recht van inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eduseries en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@eduseries.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Cookies

Eduseries maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Eduseries gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies kunnen worden gebruikt voor:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden zodat u de website op efficiënte wijze kunt gebruiken;
 • het verzamelen van uw bezoekgegevens om u te kunnen informeren over de diensten van Eduseries;
 • het analyseren van het gebruik van de website om de website te kunnen verbeteren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij het bezoeken van de site van Eduseries wordt u naar uw voorkeur gevraagd voor het instellen van cookies. In dat geval garandeert Eduseries niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

 

7. Wijzigingen

Eduseries kan haar Privacybeleid en Cookie-bepaling wijzigen. Eduseries raadt u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons