Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Wij ontwerpen en realiseren blended scholing met gebruik van leertechnologie voor opleidingen en bedrijven.

Het is onze overtuiging dat blended leren, waarbij online en offline leersituaties elkaar aanvullen, de meest flexibele en doelgerichte vorm van leren is. Voorwaarde is wel dat er een doordachte afwisseling is tussen de online activiteiten en fysieke bijeenkomsten, zodat deze goed op elkaar aansluiten. Het ontwerp van een succesvolle blended cursus vraagt om een andere manier van denken. Om een zorgvuldig herontwerp, waarin de duur, vorm en plaats van elk component is afgewogen. Alleen dán zorg je ervoor dat de cursus geen 1-op1-omzetting is van papier naar een digitale vorm, maar dat de technologische en pedagogische mogelijkheden optimaal benut worden.

Wij weten hoe je leertechnologie goed in kunt zetten. Hoe je keuzes maakt die passen bij de leerdoelen en die tegelijkertijd zorgen voor aantrekkelijk onderwijs voor zowel de docent als de student of leerling.

Deze kennis zetten wij in samenwerking met jouw (onderwijs)instelling of bedrijf in om te komen tot een nieuwe cursus of opleiding binnen jullie eigen online leeromgeving.

Onze uitgangspunten

wetenschappelijke onderbouwing

Wij baseren ons werk op wetenschappelijke kennis over het ontwerp en de inzet van multimedia, onderwijsleertechnologie en toetsing. Zoals hoe je het beste leeractiviteiten af kunt wisselen en het ontwerp van de meest efficiënte multimedia (Mayer, 2013; Salmon, 2013).

wetenschappelijke onderbouwing

Wij baseren ons werk op wetenschappelijke kennis over het ontwerp en de inzet van multimedia, onderwijsleertechnologie en toetsing. Zoals hoe je het beste leeractiviteiten af kunt wisselen en het ontwerp van de meest efficiënte multimedia (Mayer, 2013; Salmon, 2013).

samenwerking

Wij werken nauw samen met de inhoudelijke en technische experts binnen jouw organisatie. Zo komen we samen tot een doordacht leerproduct, afgestemd op jullie wensen en eisen en binnen een online leeromgeving die past bij jullie behoeften.

samenwerking

Wij werken nauw samen met de inhoudelijke en technische experts binnen jouw organisatie. Zo komen we samen tot een doordacht leerproduct, afgestemd op jullie wensen en eisen en binnen een online leeromgeving die past bij jullie behoeften.

verantwoord advies

Met inzet van onze kennis van multimediale mogelijkheden en leervormen, en onze ervaring met diverse onderwijsleeromgevingen (LMS’en), adviseren wij over de omgeving die het beste past bij jullie eisen en doelen.

verantwoord advies

Met inzet van onze kennis van multimediale mogelijkheden en leervormen, en onze ervaring met diverse onderwijsleeromgevingen (LMS’en), adviseren wij over de omgeving die het beste past bij jullie eisen en doelen.

Onze aanpak

doelen & uitgangspunten

Allereerst brengen we, na een gesprek met jullie, de huidige situatie in kaart. Wat zijn de uitgangspunten? Welke doelen hebben jullie? Welke randvoorwaarden zijn er?

uitvoering

 

Bij de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van het cursusontwerp, werken we samen met belanghebbenden binnen de organisatie.

eisen leeromgeving

We inventarisatie de situatie en mogelijkheden van de bestaande leeromgeving. Of aan welke eisen de nieuwe online leeromgeving (LMS) moet voldoen.

evaluatie

 

Na de eerste fase van gebruik evalueren de cursus met gebruikers. Op basis daarvan kan eventueel bijstelling van het ontwerp plaatsvinden.

plan van aanpak

In nauw overleg met iedereen die betrokken is, maken wij een plan van aanpak om met het cursusontwerp aan de slag te gaan. Zo weet iedereen hoe en waar we naartoe werken.

kennisoverdracht

 

Wij dragen de kennis die nodig is om de online leeromgeving goed te gebruiken over aan de docenten. Dit gebeurt via een training, workshop of op een andere gewenste manier.

vragen

&

antwoorden

Wanneer je een blended cursus wilt ontwerpen of herontwerpen, zijn er vele vragen om te beantwoorden. Wat zijn de leerdoelen van de cursus, wat wil je dat de cursist leert? Welke doelen bereik je het best met online leeractiviteiten, en welke met fysieke interactie? Hoe help je cursisten om hun tijd en werk te plannen en te organiseren? Wat toets je en op welke manier? Hoe verzorg je de technische ondersteuning? Hoe evalueer je de werkdruk voor studenten en voor de docent?

Eduseries realiseert voor jouw organisatie blended onderwijs waarin een antwoord is gegeven op deze en vele andere vragen. Wij leveren samen met jou een cursus die klaar is voor gebruik door cursisten. Bovendien zijn de docenten getraind in het gebruik van de online leeromgeving en hebben jullie handvatten gekregen om zelf toekomstige aanpassingen te doen en technische vragen te beantwoorden.

Meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier,

of stuur ons een e-mail

1 + 1 =