Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De tien tips in jouw klas

E-learning voor individuele leraren

75,00 incl. btw

Lessen in orde in jouw klas is een online cursus. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert. Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan.
Je ontvangt een certificaat van deelname na afronding van de cursus.

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

In de boekenserie Lessen in orde van docent en coach Peter Teitler vinden leraren veel handvatten om rust en een plezierig leer- en leefklimaat te creëren in hun klas. Bovendien krijgen zij antwoord op de essentiële vraag hoe je dit samen met je collega’s voor elkaar krijgt binnen de gehele school. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte klas én school.

De theorie concreet gemaakt
Eduseries en Peter Teitler ontwikkelden een individuele online EduSeries 
Lessen in orde die concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. 
Aan de hand van videocolleges door Peter Teitler, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en oefeningen, krijg je meer inzicht én handvatten voor het realiseren van een plezierig(er) werk- en leefklimaat in jouw klas en op jouw school.

Individuele e-learning
Lessen in orde in jouw klas
 is een online cursus. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert. Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan.
Je ontvangt een certificaat van deelname na afronding van de cursus.

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor. 

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit vijf online modules:

  • Pedagogisch klimaat
  • Operatief handelen
  • Waarderen en afkeuren van gedrag
  • De relatie tussen docent en leerling
  • De relatie tussen school en ouders

Deze online modules bevatten videocolleges door Peter Teitler, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek Lessen in orde en achtergrondartikelen.
De modules bieden je hiermee theoretische kennis over en concrete handreikingen voor effectief klassenmanagement.

REFLECTIE

Door de opzet en opbouw van de lesmodules, reflecteer je stap voor stap op klassenmanagement in jouw situatie. Je krijgt praktische handreikingen en opdrachten om actuele vraagstukken in jouw klas te analyseren en aan te pakken.

TOEPASSING

Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, experimenteer je in praktische opdrachten met het toepassen van de tips en theorie in de praktijk. Hierdoor ontwikkel je een groter handelingsrepertoire in de klas en krijg je meer inzicht in het waarom en hoe van samenwerking en afstemming met leerlingen, collega’s en ouders.

Bekijk de biografie van Peter Teitler:

leraren

Deze EduSerie is gericht op individuele leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs en MBO kunnen de EduSerie inzetten in het kader van continue professionalisering.

e-learning

De scholing is een individuele e-learning uit, en je bepaalt dus zelf het tempo waarin de de locatie waar je studeert. 

Studieduur

– Online: 20 uur (vijf modules).
– Afronding: binnen een half jaar.

lesmateriaal

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je kent de uitgangspunten en modellen voor een plezierig pedagogisch klimaat, en kunt deze vertalen naar jouw klas.

N

Je hebt je theoretische kennis over straffen en belonen eigen gemaakt en weet hoe je kunt variëren in je aanpak.

N

Je bent in staat om verschillende soorten relaties die op school een rol spelen te analyseren, en hebt handvatten gekregen om deze te (helpen) verbeteren.

N

Je bent in staat om situaties in jouw klas te analyseren en hebt gekeken naar mogelijkheden om hierover met collega’s het gesprek te voeren.

N

Je kunt uitleggen hoe jouw gedrag als docent invloed heeft op leerlingen. Je hebt tips om orde te houden geanalyseerd en kunt deze toepassen.

N

Je kunt negatieve relatiepatronen herkennen en hebt het gereedschap in handen gekregen om deze te kunnen doorbreken.

N

Je kunt ouderbetrokkenheid analyseren en weet welke manieren er zijn om deze vorm te geven.