Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De tien tips in jouw klas

Individuele e-learning voor leraren

75,00

Tien tips die je houvast geven voor het omgaan met gedrag in de klas, vormen de basis van deze EduSerie. Je bekijkt video’s met tips over hoe je kunt handelen in de klas om problemen te voorkomen, je gaat aan de slag met de tips en je reflecteert op de tips en jouw ervaringen met het gebruik ervan in de praktijk.
Daarnaast krijg je praktische handvatten aangereikt met ‘de gereedschapskist’: voorbeelden waarmee je direct aan de slag kunt in de praktijk.
De tien tips in jouw klas is een online cursus. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert.

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

In de boekenserie Lessen in orde van docent en coach Peter Teitler vinden leraren veel handvatten om rust en een plezierig leer- en leefklimaat te creëren in hun klas. Eduseries en Peter Teitler ontwikkelden een individuele online EduSeries Lessen in orde die concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. De tien tips in jouw klas omvat een van de vijf modules uit de gehele EduSerie.

Tien tips en een gereedschapskist
Wat kun je als docent doen aan lastig gedrag van de leerlingen in de groep? Tien tips die je houvast geven voor het omgaan met gedrag in de klas, vormen de basis van deze module. Je bekijkt video’s met tips over hoe je kunt handelen in de klas om problemen te voorkomen, je gaat aan de slag met de tips en je reflecteert op de tips en jouw ervaringen met het gebruik ervan in de praktijk.
Daarnaast krijg je praktische handvatten aangereikt met ‘de gereedschapskist’: voorbeelden waarmee je direct aan de slag kunt in de praktijk.

Op je eigen tijd en tempo
De tien tips in jouw klas is een online cursus en je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert. Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan.
Je ontvangt een certificaat van deelname na afronding van de cursus.

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo).

Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor.

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit één online module rond tien tips en de gereedschapskist voor klassenmanagement. De module bevat videocolleges door Peter Teitler, (lees)opdrachten bij het boek Lessen in orde en achtergrondartikelen, en een praktische opdracht in de eigen klas.
De modules bieden je hiermee theoretische kennis over en concrete handreikingen voor effectief klassenmanagement.

REFLECTIE

Door de opzet en opbouw van de lesmodules, reflecteer je stap voor stap op klassenmanagement in jouw situatie. Je krijgt praktische handreikingen en opdrachten om actuele vraagstukken in jouw klas te analyseren en aan te pakken.

 

 

TOEPASSING

Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, experimenteer je in praktische opdrachten met het toepassen van de tips en theorie in de praktijk. Hierdoor ontwikkel je een groter handelingsrepertoire in de klas en krijg je meer inzicht in het waarom en hoe van samenwerking en afstemming met leerlingen, collega’s en ouders.

Bekijk de biografie van Peter Teitler:

leraren

Deze EduSerie is gericht op individuele leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

e-learning

De scholing is een individuele e-learning; je bepaalt dus zelf het tempo waarin en de locatie waar je studeert.

Studieduur

– Online: 4 uur (1 module).
– Afronding: binnen een half jaar.

lesmateriaal

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je kan de tien tips om orde te houden uit het boek benoemen.

N

Je kan ten minste vijf van de tien de tips toepassen in jouw eigen praktijk.

N

Je kan uitleggen wat met elk van de tien tips bedoeld wordt.

N

Je kan uitleggen hoe mijn gedrag als docent invloed heeft op het gedrag van leerlingen.