Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De zes rollen van de leraar in een online omgeving

Aanbod rond webinarserie over online onderwijs

75,00

Scholen hebben in de afgelopen periode enorme stappen gezet in het ontwikkelen van online lessen en leren op afstand. Leraren hebben zich ICT-toepassingen eigen gemaakt. Leerlingen hebben vanuit huis lessen gevolgd: klassikaal, een-op-een, synchroon en asynchroon, …  Nog nooit heeft het onderwijs zich zo snel ontwikkeld.

Het onderwijsproces is de laatste werken veranderd en zal in de toekomst blijven veranderen. Denk daarbij aan de nieuwe werkelijkheid van de anderhalvemetermaatschappij. Hoe kunnen we met ons onderwijs anticiperen op deze toekomst?

Eduseries en Martie Slooter bieden deze EduSerie aan naar aanleiding van de driedelige webinarserie De zes rollen in een online omgeving. Deze webinarserie is uitgezonden in april 2020 om leraren handvatten aan te reiken bij het opzetten en uitvoeren van hun online lessen.

De EduSerie bevat meer dan het simpelweg beschikbaar stellen van de opnames. Fragmenten uit de webinars zijn namelijk voorzien van achtergronden, aanvullende kennis en opdrachten. Als leraar reflecteer je zo stap voor stap op je eigen handelen en verdere versterking van jouw online lessen. Je volgt de EduSerie binnen de online leeromgeving van Eduseries, dus op je eigen tijd en tempo. Zo maak je tegelijkertijd kennis met de mogelijkheden van een LMS (learning managament system).

De koppeling van blended learning en De zes rollen van de leraar brengt ons dichter bij het onderwijs van de 21e-eeuw.

Deze EduSerie is een samenwerking met:

Scholen hebben in de afgelopen periode enorme stappen gezet in het ontwikkelen van online lessen en leren op afstand. Leraren hebben zich ICT-toepassingen eigen gemaakt. Leerlingen hebben vanuit huis lessen gevolgd: klassikaal, een-op-een, synchroon en asynchroon, enzovoort. Nog nooit heeft het onderwijs zich zo snel ontwikkeld.

Het onderwijsproces is de laatste werken veranderd en zal in de toekomst blijven veranderen. Denk daarbij aan de nieuwe werkelijkheid van de anderhalvemetermaatschappij. Hoe kunnen we anticiperen op de toekomst?

In een driedelige webinarserie in april 2020, onderzochten Martie Slooter Academie en Eduseries de toepassing van het gedachtengoed rond de zes rollen van de leraar in een online leswerkelijkheid. Gezien de grote belangstelling en de enthousiaste reacties, bleek de serie tegemoet te komen aan een grote behoefte van leraren.

De kennis uit de webinars is nu voor meer mensen beschikbaar via deze online EduSerie. En dat is meer dan het simpelweg beschikbaar stellen van de opnames. Fragmenten uit de webinars zijn namelijk voorzien van achtergronden, aanvullende kennis en opdrachten. Als leraar reflecteer je zo stap voor stap op je eigen handelen en verdere versterking van jouw online lessen.

Je volgt de EduSerie binnen de online leeromgeving van Eduseries, dus op je eigen tijd en tempo. Zo maak je tegelijkertijd kennis met de mogelijkheden van een LMS (learning managament system).

Martie Slooter is de grondlegger van de zes rollen van de leraar. Van haar boek over de vijf rollen van de leraar, verscheen in 2018 een uitgebreidere versie. Dit boek, De zes rollen van de leraar, beschrijft de zesde rol van de leraar als coach. Belangrijk daarbij is dat de weg naar effectiever onderwijs beschreven staat in de doorlopende leerlijn voor leraren. Elke fase van ontwikkeling is beschreven en maakt reflecteren voor leraren eenvoudiger. Het boek is sinds 2018 al toe aan de vijfde druk!

Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte Martie als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij onder meer manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten.

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie opgericht om haar eigen gedachtegoed verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België. Martie Slooter heeft haar praktijkervaring, gekoppeld aan wetenschappelijke kennis, vertaald in meerdere boeken, artikelen en modellen.

KENNIS

Via de online leeromgeving van EduSeries krijg je fragmenten van de webinarserie rond de zes rollen van de leraar in een online omgeving aangeboden.
De fragmenten worden begeleid door kijkvragen, achtergrondinformatie, reflectievragen en in sommige gevallen suggesties voor besprekingen met collega’s of op school.

Doordat je zelf in een online leeromgeving werkt, maak je kennis met de mogelijkheden van een LMS (learning management system).

 

REFLECTIE

De kijkvragen en opdrachten, die je eventueel samen met een collega kunt bespreken of uitvoeren, laten je reflecteren op jouw situatie. Wat doe je, wat kan er (nog) beter, en hoe kun je jouw online onderwijs verder brengen in de komende periode.

 

TOEPASSING

Je krijgt drie maanden toegang tot het studiemateriaal in de online leeromgeving. In die periode kun je fragmenten terugkijken of opdrachten nogmaals uitvoeren. Je kunt hierbij bijvoorbeeld jouw eigen ontwikkeling bijhouden.
Na het doorlopen van de EduBites:

  • Kun je uitleggen wat de zes rollen betekenen in een online lessituatie.
  • Heb je geleerd om te reflecteren op jouw rol binnen een online lessituatie.
  • Heb je handvatten gekregen om met collega’s de mogelijkheden van jullie online lessen te bespreken.

leraren

Deze EduSerie is gericht op leraren in het voortgezet onderwijs en op het MBO.

e-learning

Je voert de e-learning individueel uit binnen de online leeromgeving van Eduseries. Je bepaalt dus zelf je eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Je krijgt handvatten aangereikt om ideeën te toetsen aan of te bespreken met collega’s. Zo komt het geleerde direct in perspectief van jouw situatie te staan.

Studieduur

De EduBite bestaat uit drie modules van ieder ongeveer 45 minuten. De modules zijn los van elkaar uit te voeren.

lesmateriaal

Optioneel schaf je aan: De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven (Uitgeverij Pica).
Het boek is geen voorwaarde om de e-learning te kunnen volgen, maar er wordt wel naar verwezen.