Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De zes rollen van de leraar

Blended introductiecursus voor teams

150,00 incl. btw

Leerlingen écht iets leren is het mooiste, leukste en meest inspirerende aan lesgeven – maar tegelijkertijd het meest ingewikkelde. Want wat ís effectief lerarengedrag, waardoor leerlingen iets leren? Welke stappen kun jij als leraar zetten om de kwaliteit van jouw lessen te blijven verbeteren?

De indeling van effectief leraargedrag in zes rollen, onderzocht en beschreven door onderwijscoach Martie Slooter, maakt inzichtelijk wat leraren kunnen doen om leerlingen daadwerkelijk te laten leren.

Deze e-learning is een praktische aanvulling op het succesvolle boek (vierde druk sinds 2018!) van Martie Slooter: De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven. De cursus geeft concrete handvatten aan het boek door de stapsgewijze reflectie op jouw lerarengedrag.

Deze EduSerie is een samenwerking met:

De indeling van effectief leraargedrag in zes rollen, onderzocht en beschreven door onderwijscoach Martie Slooter, maakt inzichtelijk wat leraren kunnen doen om leerlingen daadwerkelijk te laten leren.

In het boek De zes rollen van de leraar maakt Martie Slooter duidelijk dat iedere leraar in het voortgezet onderwijs zes rollen vervult: die van gastheer (1), presentator (2), didacticus (3), pedagoog (4), afsluiter (5) en coach (6). Een leraar kan elke rol aanleren en zich in elke rol verder ontwikkelen.

De rode draad door het boek is dat je aan het gedrag van jouw leerlingen kunt zien of je effectief bent; ze zijn als een spiegel voor jou. Reflecteren op de interactie tussen jou en je leerlingen is dan ook cruciaal, want daar leer je van. 

De theorie concreet gemaakt
Eduseries en Martie Slooter
 ontwikkelden de EduSeries De zes rollen van de leraar als een blended training voor leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Via een online gedeelte, dat je op een voor jou geschikte tijd en plaats uitvoert, maak je kennis met de betekenis van de zes rollen. Je leert reflecteren op de interactie tussen jou en je leerlingen. Daarnaast sta je stil bij jouw overtuigingen: wat vind jij belangrijk in jouw rol en wie wil je zijn als leraar?  
Via de online leeromgeving werk je zowel individueel als samen met collega’s aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

Intervisie met een team
De zes rollen van de leraar. Blended introductiecursus voor teams
 is, zoals de naam al zegt, een teamtraining. Jouw collega’s volgen niet alleen dezelfde online scholing, maar tijdens een studiebijeenkomst onder leiding van Martie Slooter oefenen jullie met het op een gestructureerde manier bespreken van situaties in jouw klas en op school. Dit gebeurt door middel van intervisie met collega’s.

Martie Slooter is de grondlegger van de zes rollen van de leraar. Van haar boek over de vijf rollen van de leraar verscheen in 2018 een uitgebreidere versie. Dit boek, De zes rollen van de leraar, beschrijft de zesde rol van de leraar als coach. Belangrijk daarbij is dat de weg naar effectiever onderwijs beschreven staat in de doorlopende leerlijn voor leraren. Elke fase van ontwikkeling is beschreven en maakt reflecteren voor leraren eenvoudiger. Het boek is sinds 2018 al toe aan de vijfde druk!

Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte Martie als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij onder meer manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten.

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie opgericht om haar eigen gedachtegoed verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België. Martie Slooter heeft haar praktijkervaring, gekoppeld aan wetenschappelijke kennis, vertaald in meerdere boeken, artikelen en modellen.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit een online module van in total twee uur. Deze bevat videocolleges door Martie Slooter, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek De zes rollen van de leraar, en individuele- en samenwerkingsopdrachten.
De modules bieden je hiermee theoretische kennis over het hoe en warom van de zes rollen als model.

REFLECTIE

Door de opzet en opbouw van de lesmodules in de online leeromgeving, reflecteer je stap voor stap op de zes rollen in jouw situatie. Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, analyseer je gestructureerd de mogelijkheden in jouw klas en hoe je hierin kunt samenwerken met collega’s op jouw school.

TOEPASSING

Met de opgedane kennis uit de online leeromgeving ga je vervolgens praktisch aan de slag. Tijdens de studiebijeenkomst met Martie Slooter maak je een een zelfanalyse van jouw effectiviteit. Hierbij maak je gebruik van een speciaal ontwikkelde rubric die de doorgaande lijn aangeeft van de zes rollen. Zo analyseer je waar jij staat en hoe jullie je als team verder kunnen verbeteren.
De EduSerie helpt je om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen en versneld en maximaal rendement uit jouw lessen te halen. Vergemakkelijk het leren van het leraarsvak en vergroot je plezier in lesgeven!

  • Je kent de uitgangspunten en modellen voor een plezierig pedagogisch klimaat, en kunt deze vertalen naar jouw klas en jouw school.
  • Je hebt je theoretische kennis over straffen en belonen eigen gemaakt en weet hoe je kunt variëren in je aanpak.
  • Je bent in staat om verschillende soorten relaties die op school een rol spelen te analyseren, en hebt handvatten gekregen om deze te (helpen) verbeteren.
  • Je bent in staat om situaties in jouw klas te analyseren en hebt geoefend met het bespreekbaar maken hiervan met collega’s. Je weet hoe je op een gestructureerde manier met collega’s situaties kunt bespreken en aanpakken.
  • Je kunt uitleggen hoe jouw gedrag als docent invloed heeft op leerlingen. Je hebt tips om orde te houden geanalyseerd en kunt deze toepassen.
  • Je kunt negatieve relatiepatronen herkennen en hebt het gereedschap in handen gekregen om deze te kunnen doorbreken.
  • Je kunt ouderbetrokkenheid analyseren en weet welke manieren er zijn om deze vorm te geven.
  • Je hebt geoefend met het op een gestructureerde manier bespreken van situaties in jouw klas en op school, door middel van intervisie met collega’s. 

Bekijk de introductievideo van Martie Slooter:

leraren

Deze EduSerie is gericht op (teams van) leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs en MBO kunnen de EduSerie inzetten in het kader van continue professionalisering.

studiebijeenkomst

Tijdens een studiebijeenkomst met Martie Slooter gaat het team praktisch aan de slag.

e-learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving werk je met collega’s ook samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

Studieduur

– Online: 2 uur.
– Studiebijeenkomst: 2,5 uur.
– Afronding: binnen een half jaar.

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je kent de uitgangspunten en modellen voor een plezierig pedagogisch klimaat, en kunt deze vertalen naar jouw klas en jouw school.

N

Je hebt je theoretische kennis over straffen en belonen eigen gemaakt en weet hoe je kunt variëren in je aanpak.

N

Je bent in staat om verschillende soorten relaties die op school een rol spelen te analyseren, en hebt handvatten gekregen om deze te (helpen) verbeteren.

N

Je bent in staat om situaties in jouw klas te analyseren en hebt geoefend met het bespreekbaar maken hiervan met collega’s. Je weet hoe je op een gestructureerde manier met collega’s situaties kunt bespreken en aanpakken.

N

Je kunt uitleggen hoe jouw gedrag als docent invloed heeft op leerlingen. Je hebt tips om orde te houden geanalyseerd en kunt deze toepassen.

N

Je kunt negatieve relatiepatronen herkennen en hebt het gereedschap in handen gekregen om deze te kunnen doorbreken.

N

Je kunt ouderbetrokkenheid analyseren en weet welke manieren er zijn om deze vorm te geven.

N

Je hebt geoefend met het op een gestructureerde manier bespreken van situaties in jouw klas en op school, door middel van intervisie met collega’s.