Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Demo Lessen in orde

Gratis demo van de EduSerie ‘Lessen in orde’

0,00

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave. In de boekenserie ‘Lessen in orde’ vinden leraren niet alleen handvatten om rust te creëren in hun eigen klas, maar krijgen zij ook antwoord op de essentiële vraag: ‘Hoe creëer ik samen met collega’s een plezierig leer- en leefklimaat, in mijn klas en in de hele school?’. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte omgeving.

In deze demonstratie-omgeving maak je kennis met twee van de in totaal vijf online modules van de EduSerie. Je volgt de demo waar en wanneer het jou uitkomt.

De demonstratie-omgeving van de EduSerie Lessen in orde is bedoeld om je een beeld te geven van de opzet van onze cursussen, de inhoud van het online gedeelte van de EduSeries Lessen in orde en van enkele elementen die je in de online leeromgeving aan kunt treffen.

De demo laat een voorbeeld zien van het online gedeelte van de Eduseries Lessen in orde. Van twee modules krijg je enkele onderdelen te zien, als voorbeeld van inhoud en werkvormen. Aan het begin van elke module staat te lezen welke onderdelen in de werkelijk cursus zijn opgenomen.

De meeste onderdelen van deze demo zijn ingesteld als een platte pagina, zonder interactieve elementen als quizzes, online discussie-opdrachten of inlever-opdrachten.

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor.

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Bekijk de biografie van Peter Teitler:

leraren

Deze EduBite is gericht op individuele leraren in het voortgezet onderwijs die meer willen weten over de Eduseries Lessen in orde.

online

Individuele, online EduBite, op eigen tempo uit te voeren.

Studieduur

– Online: 30 minuten.
– Afronding: binnen een maand.

lesmateriaal

Er is geen aanvullend lesmateriaal vereist.

Wat je leert

N

Je hebt een beeld van de opbouw en inhoud van de EduSeries rond Lessen in orde.

N

Je weet dat er tien tips zijn om orde te houden en dat je hiermee in de EduSeries aan de slag gaat.