Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De leeromgeving werkt gemakkelijk en snel. De filmpjes zijn effectief en leerzaam. Het boek is makkelijk te lezen en bevat goede handvatten om in de praktijk weer te kunnen toepassen wat er is geleerd.

Cursist 2019-2020

EDI voor ‘instromers’ 2.0

Herziene en uitgebreide versie van de succesvolle cursus

350,00

Ben jij net begonnen op een school waar al wordt gewerkt met Expliciete Directe Instructie, oftewel EDI? Dan kun je via de EduSerie EDI voor ‘instromers’ in korte tijd kennismaken met de kern van EDI, zodat je moeiteloos aan kunt sluiten bij de rest van jouw team. Via deze combinatietraining leer je zowel online als tijdens een studiebijeenkomst. Uiteraard oefen je met verschillende EDI-technieken, zoals het beurtenbakje en wisbordje.

De theorie uit het online gedeelte van de cursus pas je toe in jouw eigen lessen. Door middel van klassenbezoeken bij en van een collega die reeds geschoold is in de EDI-methode, leer je direct op de werkvloer. Na afronding van de EduSerie ben je daardoor in staat om volwaardig mee te draaien binnen het team van EDI-leerkrachten op jouw school.

De cursus sluit aan bij het boek: Expliciete Directe Instructie 2.0. De bestaande modules zijn in 2020 geactualiseerd en uitgebreid en er is een keuzemodule bijgekomen rond EDI met kleuters.

Wij starten in januari 2024 weer met een nieuwe groep – schrijf je snel in!

Deze EduSerie is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen Eduseries en Expertis.
De docent is een geschoolde EDI-expert van Expertis.

Ben jij net begonnen op een school waar al wordt gewerkt met Expliciete Directe Instructie, oftewel EDI? Dan kun je via de EduSerie EDI voor ‘instromers’ in korte tijd kennismaken met de kern van EDI. Via deze combinatietraining leer je zowel online als tijdens een studiebijeenkomst. Uiteraard oefen je met verschillende EDI-technieken, zoals het beurtenbakje en wisbordje. 

Blended opzet
De EduSerie EDI voor ‘instromers’ is blended van opzet: je krijgt via een online leeromgeving theorie aangereikt en voert praktische opdrachten uit. Daarnaast neem je deel aan een studiebijeenkomst van één middag bij Expertis of op de eigen locatie.

De digitale training omvat opdrachten aan de hand van EduTalks (videocolleges) van Marcel Schmeier. Dit gedeelte voer je, samen met een collega óf individueel, uit op een moment dat het jou schikt, binnen de online leeromgeving van Eduseries. Je leert hoe je goede instructie geeft en actieve betrokkenheid van je leerlingen bij de inhoud van je lessen kunt stimuleren. Van de docent krijg je online persoonlijke feedback op essentiële opdrachten.

Tijdens de studiebijeenkomst leer je de fijne kneepjes van Explicite Directe Instructie en oefen je met de verschillende technieken. Deze studiebijeenkomst vindt plaats bij Expertis in Amersfoort, of eventueel op locatie als er meer dan tien mensen van jouw school(bestuur) deelnemen.

De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers, waardoor interactie en persoonlijke aandacht gewaarborgd zijn.

Doelgroep
De EduSerie is bedoeld voor instromende leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs, van wie de collega’s al een cursus EDI hebben gevolgd en met EDI werken. Tevens is de EduSerie geschikt voor leerkrachten die kennis willen maken met EDI en de aanpak uit willen proberen.
Aan deze cursus kunnen ook ib’ers, leraren, besturen en post-hbo docenten deelnemen.

Wij raden aan om de cursus samen met een collega te volgen zodat jullie samen kunnen reflecteren op het geleerde.

Registerleraar
De EduSerie is gecertificeerd door Registerleraar .

Inschrijven
Je kunt je direct inschrijven via de knop ‘In winkelmand’ bovenaan deze pagina. Let op: pas wanneer je betaling door ons is ontvangen, is je inschrijving definitief. Voor de volgorde van inschrijving geldt de datum van binnenkomst van de betaling.
Het minimale aantal deelnemers voor de cursus is tien personen.
Wanneer de cursus van start gaat, krijg je in de tweede helft van november toegang tot de online leeromgeving zodat je alvast kunt beginnen.

De expert-docent van deze EduSerie is een gecertificeerde docent van Expertis. De docent is geschool in de EDI-methode door Marcel Schmeier, en daarmee bevoegd om scholing op dit gebied te geven.

De expert-docent geeft online feedback op opdrachten in de online leeromgeving en verzorgt de studiebijeenkomst van een middag. Deze vindt plaats op locatie van Expertis in Amersfoort.

De EduSerie is in nauwe samenwerking met de expert-docent en Marcel Schmeier tot stand gekomen.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit vijf online modules, plus een online keuzemodules:

  • EDI in een notendop
  • De vorm en inhoud van instructie
  • Lesafsluiting
  • Optionele module: Kleuters
  • Voorbereiding op de studiebijeenkomst
  • Weer op school

Deze online modules bevatten videocolleges door Marcel Schmeier, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor een goede les, praktijkopdrachten in jouw school en achtergrondartikelen.
De modules bieden je hiermee theoretische kennis over en concrete handreikingen voor toepassing van het EDI-model in jouw lessen.
De optionele module ‘Kleuters’ is nieuw sinds de herziening van de cursus in 2020. Deelnemers die deze module volgen, krijgen een extra aantekening op hun certificaat.

REFLECTIE

Door de opzet en opbouw van de lesmodules in de online leeromgeving, reflecteer je stap voor stap op het toepassen van EDI. Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, analyseer je gestructureerd de mogelijkheden in jouw klas en hoe je hierin kunt samenwerken met collega’s op jouw school.

 

TOEPASSING

De theorie uit het online gedeelte van de cursus pas je toe in jouw eigen lessen door middel van klassenbezoeken bij een collega die reeds geschoold is in de EDI-methode. Bovendien kijkt deze collega ook mee in jouw les, waarop deze door middel van een feedbackformulier tips en tops met je bespreekt. Zo leer je direct op de werkvloer.

leraren

Deze EduSerie is gericht op instromende leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs, van wie de collega’s al een cursus EDI hebben gevolgd en met EDI werken.

scholen

Scholen voor (speciaal) basisonderwijs kunnen de EduSerie inzetten om startende leerkrachten aan te laten sluiten bij het team.

studiebijeenkomst

Een studiebijeenkomst van een middag (3 uur) op locatie bij Expertis in Amersfoort maakt onderdeel uit van de cursus.

Studiebijeenkomst 2024:
Datum & tijd: woensdag 10 april 2024 – 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Expertis – Grote Koppel 14, Amersfoort

e-learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving werk je met collega’s ook samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

Studieduur

– Totale duur: 22 uur.
– Studieperiode: januari-juni 2023.
De online leeromgeving opent in de tweede week van januari.

lesmateriaal

De EduSerie is gebaseerd op de laatste versie van het boek: Expliciete Directe Instructie 2.0. Tips en technieken voor een goede les. (Uitgeverij Pica).

Cursisten dienen het boek zelf aan te schaffen; dit is niet inbegrepen in de cursusprijs.

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N
Je kan beschrijven wat effectieve leerkrachten concreet doen in hun lessen, en kent tips en technieken om leerlingen actief te betrekken bij de leerstof. Je weet hoe je kan controleren of alle leerlingen de leerstof begrijpen.
N
Je kan lesdoelen formuleren met een concept en een vaardigheid, deze effectief delen met je leerlingen én controleren of jouw lesdoelen worden behaald.
N
Je kent drie vormen van instructie en weet hoe je procedurele en feitelijke leerstof effectief onderwijst aan jouw leerlingen.
N
Je kan de theorie van EDI omzetten naar de praktijk van jouw klas en aan een collega laten zien en uitleggen hoe jouw EDI-les is opgebouwd. Je kan feedback op jouw les omzetten in je handelen.