Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Kwaliteit van taaldenken in spel

Train-de-trainer rond de begeleiding van taal in spel

0,00

Prijs nog definitief te bepalen.

Ben je pedagogisch coach of begeleider in de onderbouw van de basisschool en wil je samen met je collega’s de spel-, taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren? Of ben je opleider Jonge Kind en wil je jouw studenten helpen hun praktijk te verbeteren? Dan is deze train-de-trainer iets voor jou!

Je leert hoe je jouw collega’s of studenten kunt begeleiden om de kwaliteit van taaldenken in het spel van kinderen te verhogen. Je krijg hiervoor zowel een aanpak als materialen aangereikt. Je leert hoe je kunt begeleiden met behulp van video, specifiek gericht op taaldenken in spel. Zodat je om kunt gaan met praktische vragen als: ‘Wat doe je als kinderen fijn aan het spelen zijn: kan ik dan meespelen, zonder het spel te verstoren? Kan ik zomaar het spel in stappen? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten?’

Deze train-de-trainer is het resultaat van een onderzoek dat naar aanleiding van vragen uit en samen met het veld is uitgevoerd. De cursus is volledig online, met veel interactie tussen de cursusdocent en medecursisten uit het hele land.

Ben je pedagogisch coach van een kindercentrum, de kinderopvang of Peuter Centrum, of begeleid je collega’s in de onderbouw van de basisschool? Ben je op zoek naar manieren om samen met je collega’s te werken aan het stimuleren van spel-, taal- en denkontwikkeling? Dan is deze train-de-trainer iets voor jou!

In de kinderopvang, in Peutercentra en in de onderbouw van de basisschool is veel aandacht voor de begeleiding van taal en spel. Medewerkers lopen dan tegen vragen aan als: ‘Wat doe je als kinderen fijn aan het spelen zijn: kan ik dan meespelen, zonder het spel te verstoren? Kan ik zomaar het spel in stappen? Wat moet ik doen om de kinderen zo uit te dagen dat ze met mij en met elkaar gaan praten?’

Kwaliteit van doen-alsof spel
Veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw hebben een basistraining in interactievaardigheden gehad. Maar het is lastig om die vaardigheden echt goed en regelmatig in de eigen praktijk toe te passen. Zeker in combinatie met manipulerend- en doen-alsof spel. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, zoals te weinig gelegenheid om te oefenen, de onvoorspelbaarheid van spel, maar ook voorzichtigheid omdat je het spel niet wilt verstoren.

Collega’s begeleiden
De train-de-trainer leert je hoe je in jouw instelling collega’s kunt begeleiden bij het vergroten van de kwaliteit van taaldenken in spel. De cursus die je leert geven is een adaptief traject, waarin je met je collega’s in een professionele leergemeenschap samenwerkt. Je leert hoe je deze collega’s op de werkvloer kunt coachen met video. Daarbij richt je je specifiek op taaldenken in spel.

Expertise actualiseren
Voor opleiders binnen een pabo-specialisatie/post-hbo-opleiding Jonge kind of een opleiding voor pedagogisch coaches, biedt deze cursus een verdieping op het gebied van taaldenken in spel. Je actualiseert je eigen expertise. Tegelijkertijd krijg je een aanpak en materialen aangereikt die je in jouw opleiding(en) kunt integreren om jouw studenten te begeleiden.

Resultaat van onderzoek
Deze train-de-trainer is het resultaat van een onderzoek dat naar aanleiding van bovenstaande vragen uit het veld is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met betrokken professionals.

 

Nieuwsgierig?
Lees het artikel: Aansluiten bij doen-alsof spel van Eefje van der Zalm, Annerieke Boland en Resi Damhuis.

Deze EduSerie vindt plaats onder leiding van Resi Damhuis en Eefje van der Zalm.

Resi Damhuis is oprichter van Taaldenkgesprekken nu! en werkt van daaruit als onderzoeker, ontwikkelaar en trainer. Ze studeerde Algemene Taalwetenschappen en promoveerde op onderzoek naar interactie en tweede-taalverwerving. Resi voerde onderwijsonderzoek uit bij het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit, Nijmegen). Bij de Marnix Academie (pabo, Utrecht) was ze lector Interactie en taalbeleid.

Resi richt haar werk op de manier waarop leerkrachten en pedagogisch medewerkers de interactie met kinderen zó kunnen realiseren, dat de kinderen hun taal- en denkvaardigheid optimaal ontwikkelen. Samen met collega-onderzoekers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten, onderwijsadviseurs en opleiders ontwikkelt en onderzoekt ze nieuwe aanpakken voor interactie. Ze ontwerpt daarbij materialen en trainingen en voert die trainingen ook uit. Zij werkte onder andere in een reeks onderzoeken naar de taaldenkontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Het blijkt dat professionals die ontwikkeling sterk kunnen stimuleren als ze met de kinderen meespelen tijdens doen-alsof-spel. Samen met Eefje van der Zalm ontwikkelde zij op grond van die onderzoeken de train-de-trainer cursus Kwaliteit van taaldenken in spel.

 

Eefje van der Zalm is senior onderwijsadviseur en docent onderzoeker op de Marnix Academie (pabo, Utrecht). Zij heeft een ruime ervaring in het basisonderwijs. Zij studeerde Pedagogische- en Taalwetenschappen. Eefje werkte eerder als taal- en leesspecialist bij een schoolbegeleidingsdienst.

Op de Marnix Academie ging zij zich steeds meer verdiepen in mondelinge communicatie, specifiek bij jonge kinderen. Ze was projectleider van twee praktijkonderzoeken. Een deel daarvan is terug te vinden op de websites www.uitdagentotgesprek.nl en www.taalinspel.nl. Vanuit deze twee projecten onstond de vraag naar de begeleiding van professionals bij het stimuleren van de kwaliteit van taaldenken en spel. Dit werd een nieuw project, waarin ze als ontwikkelaar en trainer participeerde. Zij ontwikkelde samen met Resi Damhuis de train-de-trainer cursus Kwaliteit van taaldenken in spel.

KENNIS

In een aantal online lesmodules, die voor je klaarstaan in de online leeromgeving van Eduseries, werk je zelfstandig aan opdrachten. Via teksten, video’s en opdrachten ontwikkel je kennis over het belang van de combinatie van taal en spel en over hoe professionals dat in de praktijk kunnen realiseren.

Bovendien leer je meer over werken in een professioneler leergemeenschap en hoe je dat in jouw eigen organisatie of school vorm zou kunnen geven.

REFLECTIE

Met alle deelnemers aan de train-de-trainer en de docent reflecteer je op wat je zelfstandig hebt verwerkt aan kennis en inzichten. Doordat je in de cursus kennis en inzichten deelt, profiteer je optimaal van ieders inbreng en ervaringen.

 

 

TOEPASSING

Je onderzoekt de mogelijkheden om het geleerde toe te passen in jouw praktijk. Vervolgens oefen je met enkele toepassingen ervan. Jouw ervaringen kun je in de online bijeenkomsten voorleggen aan de docent en je medecursisten, zodat je je aanpak verder aan kunt scherpen.

Tijdens een derde, interactieve intervisiebijeenkomst met een subgroep van deelnemers plus de docent, bespreek je je eigen video’s van de coaching. 

Coaches en opleiders

Deze EduSerie is gericht op pedagogisch coaches, begeleiders van onderbouwleerkrachten en opleiders Jonge kind.

Instellingen

Kindcentra, kinderopvangorganisaties en basisscholen stimuleren via deelname van hun coaches de spel-, taal- en denkontwikkeling van hun kinderen.

studiebijeenkomsten

De cursus omvat twee online studiebijeenkomsten en een online intervisiebijeenkomst in subgroepen.
Alle bijeenkomsten zijn onder leiding van de expertdocenten.

Online training

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving en tijdens de online studiebijeenkomsten werk je met collega’s samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in jouw werkomgeving.

Planning

– Totale studietijd: 25 uur.
– Cursusperiode: januari – april 2021.

  • Zelfstudie met opdrachten via online leeromgeving.
  • Online studiebijeenkomsten: 3x 2 uur:
    – donderdag 21 januari, 15.00-17.00 uur
    – donderdag 18 maart, 15.00-17.00 uur
    – intervisie in subgroepen, week 16 (19-23 april).

lesmateriaal

De cursus is gebaseerd op de handleiding die is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek. Deelnemers krijgen deze handleiding digitaal toegestuurd.

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.