Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Lessen in orde – intervisie voor teams

Blended intervisietraject voor teams

Vanaf

1.250,00 incl. btw

Lessen in orde – intervisie voor teams is een teamtraining. Dit betekent dat je niet alleen werkt aan je eigen ontwikkeling en aan goed weer in je eigen klas, maar dat je je met je collega’s ook richt op een goed klimaat voor de hele school.

Alle deelnemers doorlopen individueel de scholing in de online leeromgeving. Vervolgens ga je aan de hand van verschillende intervisie-modellen in een groepje van maximaal zes collega’s aan de slag met een actueel issue of case die op school of bij een van de collega’s speelt. Via de online omgeving krijg je hiervoor per module een intervisiemodel aangereikt dat specifiek past bij het onderwerp van die module. Als intervisiegroep ga je hier zelfstandig mee aan de slag.

Bovendien maakt een inspiratiebijeenkomst door de expert-docent Peter Teitler onderdeel uit van de EduSerie. Deze lezing kunnen alle collega’s van de school bijwonen, ook als zij niet deelnemen aan de intervisiecursus.

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

In de boekenserie Lessen in orde van docent en coach Peter Teitler vinden leraren veel handvatten om rust en een plezierig leer- en leefklimaat te creëren in hun klas. Bovendien krijgen zij antwoord op de essentiële vraag hoe je dit samen met je collega’s voor elkaar krijgt binnen de gehele school. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte klas én school.

De theorie concreet gemaakt
Eduseries en Peter Teitler ontwikkelden de EduSeries 
Lessen in orde die concrete handvatten geven aan de theorie in het boek. Aan de hand van videocolleges door Peter Teitler, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden, krijg je meer inzicht én handvatten voor het realiseren van een plezierig(er) werk- en leefklimaat in jouw klas en op jouw school.

Intervisie met een team
Lessen in orde – intervisie
 is een teamtraining. Dit betekent dat je niet alleen werkt aan je eigen ontwikkeling en aan goed weer in je eigen klas, maar dat je je met je collega’s ook richt op een goed klimaat voor de hele school.

Aan de hand van verschillende intervisie-modellen ga je in een groepje van maximaal zes personen per onderwerp aan de slag met een actueel issue of case die binnen de school of bij een van de collega’s speelt.

Via de online omgeving krijg je per module een intervisiemodel aangereikt dat specifiek past bij het onderwerp van die module. Als intervisiegroep ga je hier zelfstandig mee aan de slag.

Inspiratiebijeenkomst voor de hele school
Inclusief bij de EduSerie is een inspiratiebijeenkomst door Peter Teitler zelf. Alle collega’s van de school mogen deze bijwonen, waardoor het makkelijker is om bepaalde veranderingen schoolbreed aan te pakken. Het intervisieteam spreekt met Peter Teitler af wat hiervoor een geschikt moment is. 

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor. 

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit vijf online modules:

  • Pedagogisch klimaat
  • Operatief handelen
  • Waarderen en afkeuren van gedrag
  • De relatie tussen docent en leerling
  • De relatie tussen school en ouders

Deze online modules bevatten videocolleges door Peter Teitler, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek Lessen in orde, samenwerkingsopdrachten en achtergrondartikelen.
De modules bieden je hiermee theoretische kennis over en concrete handreikingen voor effectief klassenmanagement.

REFLECTIE

Door de opzet en opbouw van de lesmodules in de online leeromgeving, reflecteer je stap voor stap op klassenmanagement in jouw situatie. Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, analyseer je gestructureerd de mogelijkheden in jouw klas en hoe je hierin kunt samenwerken met collega’s op jouw school.

TOEPASSING

Bij elke theoretische, online module, hoort een module Intervisie. Hierin krijg je als intervisieteam handreikingen om, op een gestructureerde manier, actuele vraagstukken te analyseren en aan te pakken.

De intervisie, onderbouwd door de voorbeelden en opdrachten uit het online gedeelte van de cursus, geven je een groter handelingsrepertoire in de klas. Maar ook krijg je meer inzicht in het waarom en hoe van samenwerking en afstemming binnen de gehele school.

Bekijk de biografie van Peter Teitler:

leraren

Deze EduSerie is gericht op (teams van) leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs en MBO kunnen de EduSerie inzetten in het kader van continue professionalisering.

inspiratielezing

Inclusief bij de cursus is een inspiratielezing door Peter Teitler voor de gehele school.

e-learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving werk je met collega’s ook samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

intervisie

Per intervisiegroep (maximaal 6 personen) bespreek je een actueel issue of actuele case.

Studieduur

– Online: 20 uur (vijf modules).
– Intervisie: 5x minimaal 1 uur.
– Afronding: binnen een schooljaar.

lesmateriaal

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je kent de uitgangspunten en modellen voor een plezierig pedagogisch klimaat, en kunt deze vertalen naar jouw klas en jouw school.

N

Je hebt je theoretische kennis over straffen en belonen eigen gemaakt en weet hoe je kunt variëren in je aanpak.

N

Je bent in staat om verschillende soorten relaties die op school een rol spelen te analyseren, en hebt handvatten gekregen om deze te (helpen) verbeteren.

N

Je bent in staat om situaties in jouw klas te analyseren en hebt geoefend met het bespreekbaar maken hiervan met collega’s. Je weet hoe je op een gestructureerde manier met collega’s situaties kunt bespreken en aanpakken.

N

Je kunt uitleggen hoe jouw gedrag als docent invloed heeft op leerlingen. Je hebt tips om orde te houden geanalyseerd en kunt deze toepassen.

N

Je kunt negatieve relatiepatronen herkennen en hebt het gereedschap in handen gekregen om deze te kunnen doorbreken.

N

Je kunt ouderbetrokkenheid analyseren en weet welke manieren er zijn om deze vorm te geven.

N

Je hebt geoefend met het op een gestructureerde manier bespreken van situaties in jouw klas en op school, door middel van intervisie met collega’s.