Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

NT2 en meertaligheid: Mondelinge taaldidactiek

Taaldenkgesprekken in de praktijk van de NT2-klas

525,00

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis.

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis.

Taaldenkgesprekken
In de EduSerie is veel aandacht voor taaldenkgesprekken. Resi Damhuis onderzocht hoe je dit soort gesprekken kunt inzetten om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren. Ook met weinig taal kunnen leerlingen al meedoen. En juist daarvan leren ze veel taal!

Twee studiebijeenkomsten
De EduSerie bestaat uit een combinatie van online leren, twee studiebijeenkomsten en praktische opdrachten. De digitale onderdelen doe je in de online leeromgeving van Eduseries. Je kunt dus zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je leert.
Tijdens twee studiebijeenkomsten ga je met de expert-docent de diepte in. Je gaat aan de slag met opdrachten en krijgt individuele feedback.

Meertaligheid en taaldidactiek
De gehele EduSerie bestaat uit twee modules. De eerste module heeft als titel Meertaligheid en is bedoeld als introductie in het onderwerp meertaligheid. Cursisten leren vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar meertaligheid, onder leiding van dr. Folkert Kuiken.

Deze EduSerie vindt plaats onder leiding van Resi Damhuis. Zij studeerde Algemene Taalwetenschappen met als specialisatie Tweede-taalverwerving. Ze promoveerde op onderzoek naar interactie en tweede-taalverwerving en deed onderwijsonderzoek bij het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ze was lector Interactie en taalbeleid bij de Marnix Academie (pabo, Utrecht). Resi Damhuis is oprichter van Taaldenkgesprekken nu!

Samen met collega-onderzoekers, leerkrachten, onderwijsadviseurs en opleiders ontwikkelt en onderzoekt Resi nieuwe aanpakken voor interactie. Ze ontwerpt daarbij materialen en trainingen en voert die trainingen ook uit. Haar werk richt zich op de manier waarop leerkrachten en pedagogisch medewerkers de interactie met kinderen zo kunnen realiseren, dat de kinderen hun taal- en denkvaardigheid optimaal ontwikkelen. Het gaat daarbij in principe om alle kinderen van 2 tot 12 jaar, ongeacht of het Nederlands hun moedertaal is of een tweede taal; en het gaat om interacties in alle vakken, zoals spel, taal, rekenen, wetenschap en technologie, geschiedenis, drama.

Juist voor kinderen die het Nederlands als tweede taal leren, is het van groot belang om vaak mee te doen in uitdagende interactie zoals die in taaldenkgesprekken plaats kan vinden.

KENNIS

De EduSerie bestaat uit drie online modules:

  • Input, output en taaldenkgesprekken
  • Praktijk van de ander
  • Eigen praktijk

Daarnaast zijn er twee modules die voorbereiden op de twee studiebijeenkomsten met de expert-docent.

Ter inleiding volg je een korte module met EduTalks (videopresentaties) door dr. Folkert Kuiken over meertaligheid en wat dat betekent op school.

Met de EduSerie NT2 en meertaligheid: Mondelinge taaldidactiek leer je binnen een toegankelijke en flexibele leeromgeving. In drie inhoudelijke modules krijg je actuele achtergrondinformatie aangeboden via instructievideo’s en praktijkvoorbeelden. In aansluiting daarop maak je praktijkopdrachten en kennisquizzen die oplopen in complexiteit. 

REFLECTIE

De opzet van de lesmodules in de online leeromgeving biedt een stap voor stap opbouw. Je leert eerst meer afstandelijk kijken naar de praktijk van de ander en vervolgens ga je de diepte in en reflecteer je op de mogelijkheden in jouw klas, met jouw leerlingen en op jouw school.

Je maakt video-opnames in jouw klas en analyseert met de docent jouw persoonlijke situatie en de mogelijkheden.

TOEPASSING

De opdrachten dagen je uit om de geleerde inhoud te vertalen naar, en toe te passen in, de eigen dagelijkse praktijk. De praktijkopdrachten, onderbouwd met de voorbeelden en ervaringen uit het theoretische gedeelte, geven je handvatten voor het voeren van taaldenkgesprekken met jouw leerlingen. Je leert hoe je dit daadwerkelijk een plek kan geven in jouw klas.

leraren

Deze EduSerie is gericht op (teams van) leraren in basisonderwijs die te maken hebben met meertaligheid.

scholen

Scholen kunnen een traject aanvragen voor het hele team; bij meer dan 10 deelnemers kunnen de studiebijeenkomsten op locatie plaatsvinden.

studiebijeenkomsten

Resi Damhuis verzorgt twee studiebijeenkomsten. Bij deelname van een team kunnen deze plaatsvinden op de school. 

blended learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving werk je met collega’s ook samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

Studieduur

– Online: 20 uur.
– Studiebijeenkomsten: 2x 3 uur.
– Afronding: binnen een schooljaar.

lesmateriaal

Er is geen aanvullend lesmateriaal vereist.

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je hebt inzicht in meertaligheid in de dagelijkse omgeving en de thuissituatie, in de factoren die een rol spelen bij het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers en in de didactische consequenties voor het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers.

N

Je kunt doelen stellen voor nieuwkomers in de klas.

N

Je weet wat het belang van interactie voor het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers. Je hebt ervaren hoe jouw interactievaardigheden van invloed zijn op de manier waarop de leerlingen meedoen aan het taaldenkgesprek.

N

Je herkent of en hoe kinderen actief en uitgebreid deelnemen aan een taaldenkgesprek en wat je als leerkracht kunt doen om (NT2-)kinderen uit te dagen in taaldenkgesprekken. 

N

Je weet je vanuit de literatuur waar je op kunt letten bij de omgang met meertalige kinderen, je kunt de belangrijkste algemene inzichten over meertaligheid verwoorden en je bent in staat om de theoretische kennis over meertaligheid te verbinden aan je eigen praktijk.

N

Je hebt ervaren hoe jouw NT2-leerlingen gemotiveerd raken in een taaldenkgesprek en hoe ze dan actief meedoen, meedenken en meepraten. 

N

Je kunt een aantal interactievaardigheden toepassen om je leerlingen uit te dagen tot actieve bijdragen aan een taaldenkgesprek.

N

Je kunt gericht en kritisch terugblikken op opnames van je eigen taaldenkgesprekken, zodat je ze in de toekomst nog beter kunt uitvoeren. 

N

Je kunt taaldenkgesprekken een vaste plek geven in je dagprogramma, zodat je zorgt voor een goede balans tussen expliciet NT2-onderwijs en impliciete NT2-verwerving met taaldenkgesprekken.