Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Online werkplaats: De zes rollen in een online omgeving

Met collega’s samenwerken aan een thema rond online onderwijs

180,00

Leraren en teamleiders zijn op dit moment bezig zich staande te houden in een veranderde werkelijkheid. Dit gaat met vallen en opstaan. De huidige ontwikkelingen zijn nieuw, zodat iedereen op zoek moet naar oplossingen die concreet en in de praktijk effectief zijn. Als leraar kom je dus regelmatig in een situatie waarvoor je niet meteen zelf een oplossing hebt.

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan de werkplaats. In de werkplaats werk je samen met andere leraren in een groep aan een door jullie gekozen thema en krijg je drie keer informatie over De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving. Je wordt daarbij begeleid door Martie Slooter en Eduseries. Alle informatie uit de diverse subgroepen wordt na afloop verzameld en gedeeld.

Deze EduSerie is een samenwerking met:

Leraren en teamleiders zijn op dit moment bezig zich staande te houden in een veranderde werkelijkheid. Dit gaat met vallen en opstaan. De huidige ontwikkelingen zijn nieuw, zodat iedereen op zoek moet naar oplossingen die concreet en in de praktijk effectief zijn. Als leraar kom je dus regelmatig in een situatie waarvoor je niet meteen zelf een oplossing hebt.

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan de werkplaats De zes rollen in een online omgeving. In deze werkplaats werk je met andere leraren gedurende drie sessies aan een door jullie gekozen thema of thema’s. Deze groepen kunnen bestaan uit directe collega’s, maar ook uit leraren van andere scholen. Jullie worden daarbij begeleid door Martie Slooter en Eduseries. Alle informatie uit de diverse subgroepen wordt na afloop verzameld en gedeeld.

Als achtergrond en steun in de rug krijg je drie keer, dus per werkplaats, informatie over De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving via de online leeromgeving van Eduseries.

De structuur van een les en ook een online les, is effectiever als we daarvoor de vijf fasen van de les hanteren zoals beschreven in het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter (2018). Deze kennis is voor deelname niet noodzakelijk. In dit aanbod wordt wel verwezen naar dit boek, omdat het tips bevat voor het werken in een online omgeving en op hogere niveaus dan de startbekwaamheid.

Martie Slooter is de grondlegger van de zes rollen van de leraar. Van haar boek over de vijf rollen van de leraar verscheen in 2018 een uitgebreidere versie. Dit boek, De zes rollen van de leraar, beschrijft de zesde rol van de leraar als coach. Belangrijk daarbij is dat de weg naar effectiever onderwijs beschreven staat in de doorlopende leerlijn voor leraren. Elke fase van ontwikkeling is beschreven en maakt reflecteren voor leraren eenvoudiger. Het boek is sinds 2018 al toe aan de vijfde druk!

Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte Martie als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij onder meer manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten.

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie opgericht om haar eigen gedachtegoed verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België. Martie Slooter heeft haar praktijkervaring gekoppeld aan wetenschappelijke kennis vertaald in een aantal boeken, artikelen en modellen.

KENNIS

Na je inschrijving ontvang je een intakeformulier waarin je online een beschrijving geeft van de situatie waarmee jij aan de slag wilt gaan.

Voorafgaand aan elke werkplaats ontvang je via de online leeromgeving van Eduseries een voorbereiding in de vorm van e-learning. Dit bestaat uit een of meerdere videofragment(en) uit de webinars De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving. Hieraan gekoppeld leggen we je een kijkvraag en/of praktijkopdracht voor over een specifiek onderwijsthema.

 

REFLECTIE

In de werkplaats ga je aan de slag met een door de groep bepaald thema. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

1. Vragen met betrekking tot lesgeven in een online omgeving.
2. De zes rollen van de leraar: Hoe doe ik het nu als gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter in een online omgeving?
3. Vragen die betrekking hebben over hoe je anno 2020 les kan geven.
4. Voor leraren die online kennis willen ontwikkelen en delen over de veranderende omstandigheden in jouw werk: de lessen, bij de leerlingen met betrekking tot de online omgeving.
5. Voor schoolleiders en teamleiders die online kennis willen ontwikkelen en delen over de veranderende omstandigheden in jouw werk: in de school, in mijn team, lesgeven anno 2020.

 

Toepassing

De data waarop we elkaar ontmoeten, worden vooraf aangegeven en aan de groep(en) voorgelegd. We spreken af waar we elkaar ontmoeten. Dat kan via Skype, Zoom, Teams of Meet of een andere aanbieder waarbij we elkaar kunnen zien. Je kunt je als groep met collega’s inschrijven, maar ook individueel. In dat geval plaatsen we je in een passende werkplaats. Op verzoek houden we rekening met jouw voorkeur voor een groep voor PO, VO of MBO of per school, vak, enzovoort.
De werkplaats vindt op vaste tijdstippen plaats of in onderling overleg met de groep op zelf gekozen momenten.

Na een kennismaking en korte inleiding ga je uiteen in een subgroep. Hier werk je aan de onderwerpen die jullie zelf hebben aangedragen. In de werkplaats oefen je zo tevens concreet in de digitale omgeving. De experts kijken mee.
De afsluiting vindt centraal met alle deelnemers plaats. Alle informatie, tips en trucs worden na afloop gedeeld.

Het aanbod betreft drie online bijeenkomsten. Het abonnement is niet persoonsgebonden; je kunt dus de deelname aan de werkplaats ‘delen’ met een of twee collega’s.

Na afloop van deelname aan de werkplaatsen:

  • Heb je jouw concrete handelen in een digitale omgeving versterkt.
  • Heb je concrete informatie over De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving ontvangen en verwerkt.
  • Kun je De zes rollen van de leraar koppelen aan digitale mogelijkheden.
  • Kun je aan de slag met concrete tips voor ICT vaardigheden
  • Heb je samengewerkt met experts en met leraren in een professioneel netwerk.
  • Heb je een concreet stappenplan in handen om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

leraren

Deze EduSerie is gericht op leraren in zowel het primair en voortgezet onderwijs als op het MBO.

blended learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

De werkplaats vindt op vaste tijdstippen plaats of in onderling overleg met de groep op zelf gekozen momenten.

samenwerking

Via een online werkruimte werk je met andere leraren in groepjes aan een door jullie gekozen thema.

Studieduur

– 3 x 50 minuten
– data: drie dagen in juli 2020
– tijd: van 16.00 tot 16.50 uur

lesmateriaal

Bij de prijs inbegrepen ontvang je digitaal leermateriaal als e-learning ter voorbereiding.

Optioneel schaf je aan: De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven (Uitgeverij Pica).