Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

Taaldenkgesprekken in de praktijk van de NT2-klas

525,00

LET OP: INSCHRIJVEN VÓÓR 1 DECEMBER 2022

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met Resi Damhuis en Hanna Kuijs.

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis.

Taaldenkgesprekken
In de EduSerie is veel aandacht voor taaldenkgesprekken. Resi Damhuis onderzocht hoe je dit soort gesprekken kunt inzetten om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren. Ook met weinig taal kunnen leerlingen al meedoen. En juist daarvan leren ze veel taal!

Twee studiebijeenkomsten
De EduSerie bestaat uit een combinatie van online leren, twee studiebijeenkomsten en praktische opdrachten. De digitale onderdelen doe je in de online leeromgeving van Eduseries. Je kunt dus zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je leert.
Tijdens twee studiebijeenkomsten ga je met de expert-docent de diepte in. Je gaat aan de slag met opdrachten en krijgt individuele feedback.

Meertaligheid en taaldidactiek
De gehele EduSerie bestaat uit twee modules. De eerste module heeft als titel Meertaligheid en is bedoeld als introductie in het onderwerp meertaligheid. Cursisten leren vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar meertaligheid, onder leiding van dr. Folkert Kuiken.

De cursus bestaat uit twee modules:

Module 1: Voorkennismodule: Meertaligheid & NT2

 • Studiebelasting: 2 uur
 • Volledig online

In deze optionele module geeft professor Folkert Kuiken een introductie op het onderwerp meertaligheid. In korte videocolleges kijkt professor Kuiken vanuit verschillende invalshoeken naar meertaligheid thuis en op school. Met gerichte opdrachten verbind je de theorie aan je eigen onderwijspraktijk.

Na afronding van de eerste module:

 • kun je de belangrijkste algemene inzichten over meertaligheid verwoorden.
 • kun je verbanden leggen tussen theorie over meertaligheid en je eigen praktijk.
 • weet je vanuit de literatuur waar je op kunt letten bij de omgang met meertalige kinderen.
 • heb je handvatten gekregen om jouw NT2-onderwijs verder te verbeteren.

Als je al veel voorkennis hebt over meertaligheid, zal niet alles nieuw zijn. Je kunt deze module als opfrisser gebruiken. Beslis zelf welke onderdelen voor jou relevant zijn.

Omdat al het materiaal online staat, kun je de module volgen waar en wanneer je wilt.

 

Module 2: Kernmodule: Taaldenkgesprekken met NT2-leerlingen

 • Studiebelasting: 24 uur
 • Combinatie van online leren en twee studiebijeenkomsten

In de kernmodule ga je de diepte in met mondelinge taalontwikkeling en taaldenkgesprekken. Stapsgewijs ontwikkel je kennis en vaardigheden:

stap 1: waarom zijn taaldenkgesprekken noodzakelijk voor NT2-leerlingen?

stap 2: hoe zien taaldenkgesprekken er precies uit?

stap 3: hoe realiseer ik taaldenkgesprekken zo goed mogelijk in mijn eigen praktijk?

De module bestaat uit drie online hoofdstukken en twee studiebijeenkomsten.

 • Hoofdstuk 1: theorie.
  In videocolleges leer je de theorie over taaldenkgesprekken. In de eerste studiebijeenkomst verbind je deze kennis met je eigen schoolsituatie: waar verrijken taaldenkgesprekken jouw onderwijs?
 • Hoofdstuk 2: de praktijk van anderen.
  Je verdiept je kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden van anderen: hoe herken je goede taaldenkgesprekken? Wat zie je bij de leerlingen? Wat doet de leerkracht?
 • Hoofdstuk 3: je eigen praktijk.
  Pas je kennis over mondelinge taaldidactiek toe in je eigen dagelijkse praktijk: je gaat zelf taaldenkgesprekken voeren. Je neemt een gesprek op en krijgt individuele feedback. In de aansluitende studiebijeenkomst formuleer je met de docent en je collega’s suggesties en tips voor je eigen praktijk.

Deze EduSerie vindt plaats onder leiding van Resi Damhuis en Hanna Kuijs.

 

Over Resi Damhuis
Resi studeerde Algemene Taalwetenschappen met als specialisatie Tweede-taalverwerving.

Ze promoveerde op onderzoek naar interactie en tweede-taalverwerving en deed onderwijsonderzoek bij het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ze was lector Interactie en taalbeleid bij de Marnix Academie (pabo, Utrecht). Resi Damhuis is oprichter van Taaldenkgesprekken nu!

Samen met collega-onderzoekers, leerkrachten, onderwijsadviseurs en opleiders ontwikkelt en onderzoekt Resi nieuwe aanpakken voor interactie. Ze ontwerpt daarbij materialen en trainingen en voert die trainingen ook uit. Haar werk richt zich op de manier waarop leerkrachten en pedagogisch medewerkers de interactie met kinderen zo kunnen realiseren, dat de kinderen hun taal- en denkvaardigheid optimaal ontwikkelen. Het gaat daarbij in principe om alle kinderen van 2 tot 12 jaar, ongeacht of het Nederlands hun moedertaal is of een tweede taal; en het gaat om interacties in alle vakken, zoals spel, taal, rekenen, wetenschap en technologie, geschiedenis, drama.

Juist voor kinderen die het Nederlands als tweede taal leren, is het van groot belang om vaak mee te doen in uitdagende interactie zoals die in taaldenkgesprekken plaats kan vinden.

 

Over Hanna Kuijs
Hanna is nieuwkomersleerkracht en onderwijskundige. Ze studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en begon haar onderwijsloopbaan als docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Maar haar professionele hart bleek in de praktijk te liggen. Dus volgde ze de PABO en ging voor de klas. Van 2014 tot 2020 werkte ze als nieuwkomersleerkracht in Amstelveen. Sinds 2020 werkt ze als leerkracht in groep 5 op een school in Rotterdam met veel meertalige leerlingen. Zowel in haar nieuwkomersgroep als in de reguliere groep werkt Hanna veel met taaldenkgesprekken. Resi en Hanna maakten samen allerlei videovoorbeelden van gesprekken uit Hanna’s klas. Die zie je terug in de cursus!

Naast haar twee dagen voor de klas werkt Hanna als onderwijsadviseur. Ze geeft cursussen op het gebied van NT2 en meertaligheid en begeleidt leerkrachten en schoolteams die hun onderwijs aan meertalige leerlingen willen versterken.

Bekijk een fragment uit de EduSerie: Deur dicht, niemand thuis! Jonge nieuwkomers bespreken een praktisch probleem.

leraren

Deze EduSerie is gericht op (teams van) leraren in basisonderwijs die te maken hebben met meertaligheid.

scholen

Scholen kunnen een traject aanvragen voor het hele team; bij meer dan 10 deelnemers kunnen de studiebijeenkomsten op locatie plaatsvinden.

studiebijeenkomsten

De cursus heeft twee (live) studiebijeenkomsten: de eerste verzorgd door Resi Damhuis; de tweede door Hanna Kuijs.

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam of Utrecht, afgestemd op de deelnemers. Bij voldoende deelnemers uit een andere regio, is het ook mogelijk de cursus op een andere locatie aan te bieden.
Bij deelname van een team kunnen de bijeenkomsten in overleg op school plaatsvinden.

 

 • Bijeenkomst 1: woensdag 22 maart 2023, 14.00 – 17.00 uur
 • Bijeenkomst 2: woensdag 31 mei 2023, 14.00 – 17.00 uur

blended learning

Iedere deelnemer voert individueel de e-learning uit, en bepaalt dus zijn eigen tempo en locatie van studeren.

samenwerking

Via de online leeromgeving werk je met collega’s ook samen aan online opdrachten én praktijkopdrachten in de school.

Studieduur

– Online: 20 uur.
– Studiebijeenkomsten: 2x 3 uur:
   22 maart 2023, 14.00 – 17.00 uur
   31 mei 2023, 14.00 – 17.00 uur
– Afronding: binnen een schooljaar.

lesmateriaal

Er is geen aanvullend lesmateriaal vereist.

certificaat

Persoonlijk certificaat na afronding.

Wat je leert

N

Je hebt inzicht in meertaligheid in de dagelijkse omgeving en de thuissituatie, in de factoren die een rol spelen bij het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers en in de didactische consequenties voor het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers.

N

Je kunt doelen stellen voor nieuwkomers in de klas.

N

Je weet wat het belang van interactie voor het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers. Je hebt ervaren hoe jouw interactievaardigheden van invloed zijn op de manier waarop de leerlingen meedoen aan het taaldenkgesprek.

N

Je herkent of en hoe kinderen actief en uitgebreid deelnemen aan een taaldenkgesprek en wat je als leerkracht kunt doen om (NT2-)kinderen uit te dagen in taaldenkgesprekken. 

N

Je weet je vanuit de literatuur waar je op kunt letten bij de omgang met meertalige kinderen, je kunt de belangrijkste algemene inzichten over meertaligheid verwoorden en je bent in staat om de theoretische kennis over meertaligheid te verbinden aan je eigen praktijk.

N

Je hebt ervaren hoe jouw NT2-leerlingen gemotiveerd raken in een taaldenkgesprek en hoe ze dan actief meedoen, meedenken en meepraten. 

N

Je kunt een aantal interactievaardigheden toepassen om je leerlingen uit te dagen tot actieve bijdragen aan een taaldenkgesprek.

N

Je kunt gericht en kritisch terugblikken op opnames van je eigen taaldenkgesprekken, zodat je ze in de toekomst nog beter kunt uitvoeren. 

N

Je kunt taaldenkgesprekken een vaste plek geven in je dagprogramma, zodat je zorgt voor een goede balans tussen expliciet NT2-onderwijs en impliciete NT2-verwerving met taaldenkgesprekken.