Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Verduurzamen: blended onderwijs met de zes rollen

Webinar om blended leren vorm te geven op jouw school

150,00

Hoe kunnen we anticiperen op de toekomst van de anderhalvemetermaatschappij in het onderwijs? Welke stappen kunnen we zetten om het onderwijs duurzaam te veranderen? Dit aanbod is ontstaan in de samenwerking van Eduseries en Martie Slooter Academie. De koppeling van Blended learning en De zes rollen van de leraar brengt ons dichter bij het onderwijs van de 21e eeuw.

Eduseries en Martie Slooter Academie bieden een interactief webinar aan over blended learning, gekoppeld aan de zes rollen. Welke structurele mogelijkheden biedt dat voor de toekomst van jouw onderwijs? Wat kan je nu al doen om de ICT- toepassingen en de online ontwikkeling van de docenten op jouw school vast te houden? En hoe kan je dit vastleggen in jullie visie op leren?

Teamleiders, schoolleiders en beleidsmakers in het PO, VO en MBO kunnen meedoen aan dit webinar. Kennisoverdracht en praktische handreikingen staan hierin centraal. Het webinar geeft handvatten om het proces van implementeren en borgen vorm te geven op jouw school.

Deze EduSerie is een samenwerking met:
Leraren en teamleiders zijn op dit moment bezig zich staande te houden in een veranderde werkelijkheid. Dit gaat met vallen en opstaan. De huidige ontwikkelingen zijn nieuw, zodat iedereen op zoek moet naar oplossingen die concreet en in de praktijk effectief zijn. Als leraar kom je dus regelmatig in een situatie waarvoor je niet meteen zelf een oplossing hebt.

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan de werkplaats De zes rollen in een online omgeving. In deze werkplaats werk je met andere leraren gedurende drie sessies aan een door jullie gekozen thema of thema’s. Deze groepen kunnen bestaan uit directe collega’s, maar ook uit leraren van andere scholen. Jullie worden daarbij begeleid door Martie Slooter en Eduseries. Alle informatie uit de diverse subgroepen wordt na afloop verzameld en gedeeld.

Als achtergrond en steun in de rug krijg je drie keer, dus per werkplaats, informatie over De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving via de online leeromgeving van Eduseries.

De structuur van een les en ook een online les, is effectiever als we daarvoor de vijf fasen van de les hanteren zoals beschreven in het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter (2018). Deze kennis is voor deelname niet noodzakelijk. In dit aanbod wordt wel verwezen naar dit boek, omdat het tips bevat voor het werken in een online omgeving en op hogere niveaus dan de startbekwaamheid.

expertdocent_Martie_SlooterMartie Slooter is de grondlegger van de zes rollen van de leraar. Van haar boek over de vijf rollen van de leraar verscheen in 2018 een uitgebreidere versie. Dit boek, De zes rollen van de leraar, beschrijft de zesde rol van de leraar als coach. Belangrijk daarbij is dat de weg naar effectiever onderwijs beschreven staat in de doorlopende leerlijn voor leraren. Elke fase van ontwikkeling is beschreven en maakt reflecteren voor leraren eenvoudiger. Het boek is sinds 2018 al toe aan de vijfde druk!

Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte Martie als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij onder meer manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten.

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie opgericht om haar eigen gedachtegoed verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België. Martie Slooter heeft haar praktijkervaring gekoppeld aan wetenschappelijke kennis vertaald in een aantal boeken, artikelen en modellen.

 

Sylvia Peters richtte in 2013 Eduseries op en is gespecialiseerd in advies, ontwerp en onderzoek rond het transformeren van opleidingen en cursussen waarbij gebruik wordt gemaakt van leertechnologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online leeromgeving (LMS).

Zij begeleidt teams om een herontwerp te maken van hun opleidingen en cursussen via de methode Carpe Diem. Daarnaast verzorgt zij workshops, presenties en trainingen op het gebied van blended learning en de methode Carpe Diem.

Sylvia is opgeleid tot orthopedagoog, neuropsycholoog en K&J psycholoog en heeft vele jaren ervaring op het gebied van onderwijskunde. De afgelopen jaren was zij werkzaam bij de Universiteit Utrecht als docent Onderwijskunde bij Educational Sciences. Daar richtte zij zich op het gebruik van ict in opleiding en onderwijs binnen de masteropleiding.

Als programmamanager heeft Sylvia grootschalige, landelijke professionaliseringstrajecten in het onderwijs uitgevoerd, inclusief onderzoek en ontwikkeling.

KENNIS 

Voorafgaand aan het webinar ontvang je via de online leeromgeving van Eduseries een voorbereiding in de vorm van e-learning. Deze bestaat onder meer uit videofragment uit de webinars De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving. Hieraan gekoppeld krijg je kijkvragen en praktijkopdrachten voorgelegd over de zes rollen bij online onderwijs.

 Tijdens het webinar krijg je aanvullend theoretische kennis over het hoe en waarom van blended learning aangereikt.  

 

REFLECTIE 

Tijdens het webinar wisselen we informatieve rondjes af met praktijkvoorbeelden. Je gaat met de inhoudelijke experts en met je medecursisten het gesprek aan over de mogelijkheden om de theorie te concretiseren. We bespreken de voors en tegens van de mogelijkheden die blended leren het onderwijs biedt, en van de mogelijkheden om de zes rollen daarin te betrekken.

 

Toepassing

De theoretische achtergrondkennis en de discussie over praktische mogelijkheden, maken het mogelijk om concrete stappen te zetten richting duurzaam blended onderwijs op jouw school. Je ontwikkelt een visie op de mogelijkheden van blended onderwijs en de manier waarop de zes rollen daarin een rol kunnen spelen. Deze handvatten zijn te gebruiken om toekomstgericht onderwijs op jouw school verder vorm te geven.

Optioneel kun je verdere begeleiding bij dit veranderproces aanvragen.

 

 

Na afloop van deelname aan het webinar:

  • Heb je kennis over wat blended learning is.
  • Ken je de succesfactoren en valkuilen van blended learning.
  • Heb je het verband tussen blended learning en De zes rollen van de leraar gelegd.
  • Heb je een aantal handvatten om het proces van implementeren en borgen vorm te geven
  • Heb je jouw visie op deze ontwikkeling gedeeld en ben je in staat om deze voor jouw school te formuleren.
  • Heb je een begin gemaakt om toekomstgericht, blended onderwijs met behulp van de zes rollen verder vorm te geven.

schoolleiders

Het webinar is scpeciaal voor teamleiders, schoolleiders en beleidsmakers in het PO, VO en MBO .

webinar

In een twee uur durend webinar leer je meer over blended learning en de zes rollen, en krijg je handvatten om jouw onderwijs te verduurzamen.

samenwerking

Tijdens het webinar leer je van coaches én je medecursisten.
De groep bestaat uit niet meer dan 20 deelnemers, zodat er genoeg ruimte is voor ieders inbreng. 

Studieduur

– webinar van 2x 60 minuten
– datum: dinsdag 7 juli 2020
– tijd: van 14.30-16.45 uur  

lesmateriaal

Bij de prijs inbegrepen krijg je toegang tot de e-learning ‘De zes rollen van de leraar in een online omgeving’.

Optioneel schaf je aan: De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven (Uitgeverij Pica).