Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Wees niet jezelf, wees professioneel

Gratis EduBite Lessen in orde

0,00

Studenten krijgen tijdens hun lerarenopleiding vaak het advies om later als docent vooral zichzelf te zijn. De vraag is of dit een verstandig advies is. Zo valt het bijvoorbeeld niet mee om ‘jezelf’ te veranderen wanneer je als docent problemen met een leerling of een klas ervaart. Daarnaast is het tonen van bepaalde emoties soms onwenselijk, wanneer het op dat moment niet effectief is.

In deze Edubite krijg je één van de tien tips aangereikt die Peter Teitler in de EduSerie Lessen in orde de revue laat passeren. Je reflecteert op deze tip en bekijkt hoe je deze toe kunt passen in jouw onderwijspraktijk.

Smaakt dat naar meer? Bekijk dan ook onze andere EduSeries rond klassenmanagement!

Studenten krijgen tijdens hun lerarenopleiding vaak het advies om later als docent vooral zichzelf te zijn. De vraag is of dit een verstandig advies is. Zo valt het bijvoorbeeld niet mee om ‘jezelf’ te veranderen wanneer je als docent problemen met een leerling of een klas ervaart. Daarnaast is het tonen van bepaalde emoties soms onwenselijk, wanneer het op dat moment niet effectief is.

In deze Edubite krijg je één van de tien tips aangereikt die Peter Teitler in de EduSerie Lessen in orde de revue laat passeren. Je reflecteert op deze tip en bekijkt hoe je deze toe kunt passen in jouw onderwijspraktijk.

De expert-docent van de EduSeries Lessen in orde is Peter Teitler, auteur van de gelijknamige boekenserie voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. De EduSeries zijn in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor.

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

EduBites zijn lesmodules waarin je in korte tijd een ‘hapje’ kennis krijgt waar je direct mee aan de slag kunt in jouw dagelijkse (les)praktijk. Afhankelijk van de diepgang duren Edubites 15 tot 30 minuten.

De EduBites van Eduseries bestaan standaard uit drie pijlers:

  • Kijken en luisteren’: kennis ophalen door middel van een video of podcast;
  • ‘Denken’: verdiepende literatuur en/of reflectie;
  • ‘Doen’: een praktische toepassing of opdracht in de eigen (les)praktijk.

Afhankelijk van het onderwerp van de EduBite kan de volgorde van deze pijlers wisselen, of worden zij aangevuld met andere leermiddelen. 

Bekijk de biografie van Peter Teitler:

leraren

Deze EduBite is gericht op individuele leraren in het voortgezet onderwijs en het MBO die interesse hebben in Lessen in orde.

online

Individuele, online EduBite, op eigen tempo uit te voeren.

Studieduur

– Online: 20 minuten, exclusief praktijkopdracht en inhoudelijk artikel.
– Afronding: binnen een maand.

lesmateriaal

We raden het boek Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk (Uitgeverij Coutinho) aan.

Wat je leert

N

Je kunt uitleggen wat er wordt bedoeld met ‘wees niet jezelf, wees professioneel’.

N

Je kunt reflecteren op de rol die jij als docent wilt hebben.

N

Je kunt benoemen wat voor jou belangrijke rolelementen van ‘goed’ docentschap zijn.

N

Je wilt graag verder aan de slag met Lessen in orde en bekijkt of een van onze andere EduSeries iets voor je is.