Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Samenwerking rond ontwikkeling lessen Nieuwsbegrip met W&T-onderwerpen

Eind 2019 startten wij met onze partners van Saxion en iPabo een project om een voorbeeld te ontwikkelen van onderwijs dat de vakgebieden W&T en begrijpend lezen integreert. We zochten daarvoor contact met CED-groep, uitgever van het veelgebruikte lesmateriaal Nieuwsbegrip. TechYourFuture ondersteunt het project.

15 mei 2020

Leestijd: 3 minuten

15 mei 2020

Leestijd: 3 minuten

Begrijpend lezen en W&T zijn uitstekend met elkaar te combineren

André Janssen   

De samenwerking met Martine Gijsel en Maaike Vervoort van Saxion en Anna Hotze van iPabo loopt al lang. Samen hebben we de blended professionalisering ontwikkeld voor docenten op de pabo's. Hierbij ging het over de integratie van taal- en W&T-onderwijs. Pabo-docenten met een taalachtergrond en docenten met een N&T/W&T-achtergrond wisselden intensief kennis en ervaringen uit en leerden actief van elkaar. Het netwerk dat is ontstaan uit dat traject bestaat nog steeds.

Een nieuwe stap
In 2019 wilden we samen weer een stap zetten om taal- en W&T-onderwijs te integreren. Hierbij dachten we bijna automatisch aan de methode Nieuwsbegrip, dat ongeveer driekwart van de basisscholen wekelijks gebruikt. De aantrekkelijke vormgeving en inhoud van het lesmateriaal, leent zich uitstekend voor meer W&T-gerichte onderwerpen - vonden wij. Dus zochten we contact met CED-groep, de uitgever van Nieuwsbegrip.
Daaruit ontstond een projectplan dat, evenals onze projecten 'Taalgericht W&T-onderwijs', ondersteuning kreeg van TechYourFuture.

Literatuurstudie en blauwdruk
In de eerste periode, begin 2020, is een literatuurstudie gedaan om de ontwerpcriteria voor geïntegreerde lessen binnen Nieuwsbegrip te definiëren. Inmiddels hebben we als projectgroep, samen met een aantal leerkrachten uit groep 7, het onderwerp voor een drietal lessen bepaald. Via een online ontwerpsessie, want Corona dwong ons tot uitsluitend online contact, kwamen we als groep tot een blauwdruk van de lessen. De projectgroep ging hier verder mee aan de slag, en legde de tussentijdse resultaten weer voor aan de leerkrachten.

Leerkrachtvaardigheden
Tegelijkertijd dachten we na over materiaal om leraren te ondersteunen bij de uitvoering van de Nieuwsbegrip-W&T-lessen. Zij krijgen instructies om de lessen goed uit te voeren, maar ook achtergrondinformatie en aanvullende kennis over het W&T-onderwerp van de lessen.
Ook over de inhoud en uitvoering van deze  voorbereidingsmodule is met de betrokken leerkrachten gesproken. Hun ideeën over de  praktische eisen voor de uitvoering worden meegenomen in de verdere uitwerking van het instructiemateriaal.

Wat gaat het opleveren?

- Drie lessen Nieuwsbegrip voor groep 7, waarin zowel aan doelen voor W&T als aan doelen voor begrijpend lezen wordt gewerkt.

- Een online voorbereidingsmodule voor leerkrachten om hen voldoende toe te rusten om de lessen uit te voeren.

- Een multimediale rapportage met de ervaringen uit en lesideeën van het project. Deze rapportage is bedoeld om met name  leerkrachten en pabodocenten te enthousiasmeren voor geïntegreerd lesmateriaal.

- Een publicatie in een vakblad over de ervaringen.

- Minimaal één presentatie op bijvoorbeeld een landelijk onderwijsconferentie.

Prototype in praktijk
Na de zomer zullen de bij het project betrokken leerkrachten de lessenserie in hun klas uitproberen. Op grond daarvan kan het prototype van de lessen en het bijbehorende voorbereidingsmateriaal voor leerkrachten als voorbeeld dienen voor hopelijk meer W&T-Nieuwsbegrip lessen!

 

BEKIJK DE PROJECTBESCHRIJVING OP TECHYOURFUTURE.NL