Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

De zes rollen van de leraar

Blended introductiecursus voor teams

Expertdocent: Martie Slooter

klassenmanagement

voortgezet onderwijs
MBO-scholen

blended leren

Over de expertdocent

Martie Slooter

Martie Slooter

Martie Slooter is de grondlegger van de zes rollen van de leraar. Haar boek over de vijf rollen van de leraar is in 2018 verschenen in een uitgebreidere versie: de zesde rol van de leraar als coach vormt een onmisbare aanvulling. Het boek is sinds het verschijnen in 2018 al toe aan de vierde druk!

Als bioloog met eerstegraads lesbevoegdheid startte Martie als docent bij het Minkema College in Woerden. Ze gaf niet alleen les, ze creëerde ook studielessen en werkte mee aan de implementatie van de Tweede Fase en de basisvorming.

Na 25 jaar lesgeven besloot zij haar carrière te vervolgen in consultancy. Bij CPS Onderwijsontwikkeling & Advies was zij manager van CPS Academie en begeleidde zij als principal consultant tal van scholen bij verbetertrajecten. 

In 2015 heeft zij Martie Slooter Consultancy opgericht om haar eigen gedachtegoed nog verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij scholen. Zij is veelgevraagd spreker op congressen en studiedagen en traint en coacht op scholen in Nederland en België. Martie Slooter heeft haar praktijkervaring vertaald in een aantal boeken, artikelen en modellen. 

Leerlingen écht iets leren is het mooiste, leukste en meest inspirerende aan lesgeven – maar tegelijkertijd het meest ingewikkelde. Want wat ís effectief lerarengedrag, waardoor leerlingen iets leren? Welke stappen kun jij als leraar zetten om de kwaliteit van jouw lessen te blijven verbeteren?

De indeling van effectief leraargedrag in zes rollen, onderzocht en beschreven door onderwijscoach Martie Slooter, maakt inzichtelijk wat leraren kunnen doen om leerlingen daadwerkelijk te laten leren.

De kracht van de zes rollen
Analyse met behulp van de zes rollen maakt zichtbaar aan leraren uit welke fasen een les bestaat, welke fase van de les te verbeteren is en hoe dit eruit ziet. De zes rollen bieden handvatten voor een analyse van lerarengedrag, met als doel om vaardigheden stapsgewijs te ontwikkelen en het plezier in lesgeven te vergroten. 

Het blended traject voor scholen
Als school kies je voor een traject dat bestaat uit een online scholing voor de individuele leraren, en een bijeenkomst met Martie Slooter. Tijdens deze bijeenkomst maakt elke leraar aan de hand van een rubric een analyse van het eigen gedrag. Hiermee kunnen zij aan de slag om hun rollen verder te ontwikkelen. Naast inhoudelijke kennis over het hoe en wat van de zes rollen via e-learning, krijgen leraren dus ook zicht op hun eigen ontwikkeling. 


Deze e-learning is een praktische aanvulling op het succesvolle boek (vierde druk sinds 2018!) van Martie Slooter: 
De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven. De cursus geeft concrete handvatten aan het boek door de stapsgewijze reflectie op jouw lerarengedrag. 

voor beginnende én ervaren leraren
teamcursus
online: 5 uur & studiebijeenkomst: 2,5 uur
afronden: binnen 6 maanden
cursusniveau: MBO+ – WO
certificaat bij afronding

Kenmerken van de EduSerie

Kennis

In de online leeromgeving krijg je kennis aangeboden via aansprekende videocolleges, opdrachten met interactieve feedback, achtergrondartikelen en leesopdrachten bij het boek De zes rollen van de leraar. Je ontwikkelt daarmee inzicht in de zes rollen en hoe deze kennis kan bijdragen aan een positief leerklimaat in jouw klas.

reflectie

Met de opgedane kennis uit de online leeromgeving ga je vervolgens praktisch aan de slag. Tijdens de studiebijeenkomst met Martie Slooter maak je een een zelfanalyse van jouw effectiviteit. Hierbij maak je gebruik van een speciaal ontwikkelde rubric die de doorgaande lijn aangeeft van de zes rollen. Zo analyseer je waar jij staat en hoe jullie je als team verder kunnen verbeteren.

toepassing

De cursus helpt je om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen en versneld en maximaal rendement uit jouw lessen te halen. Vergemakkelijk het leren van het leraarsvak en vergroot je plezier in lesgeven!

Praktische informatie

LERAREN

Deze e-learning is geschikt voor teams van studerende, startende én ervaren leraren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die de kwaliteit van hun lessen verder willen verbeteren en daarmee hun werkplezier willen vergroten.

Het uitgangsniveau is MBO+- en HBO-niveau.

SCHOLEN

Scholen voor voortgezet onderwijs en MBO, in de range van zeer zwak tot scholen die door willen groeien naar een excellente school, kunnen dit traject inzetten in het kader van continue professionalisering.

BLENDED LEREN

Als leraar neem je individueel deel aan het online gedeelte van de EduSerie. Je volgt de  online en beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert.

Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. Je kunt in die periode zo vaak als je wilt filmjes terugkijken of inhoud opnieuw bekijken.

STUDIEMATERIAAL

Iedere deelnemer schaft zelf het boek De zes rollen van de leraar. Handboek voor effectief lesgeven (Uitgeverij Pica) aan.

STUDIEBIJEENKOMST

Met de online opgedane kennis gaan alle deelnemers van het team praktisch aan de slag tijdens de studiebijeenkomst met Martie Slooter.

Tijdens die bijeenkomst maakt je een individuele analyse van jouw effectiviteit en jouw ontwikkelingsmogelijkheden per rol. Hiervoor maak je gebruik van een speciaal ontwikkelde rubric die de doorgaande lijn aangeeft van de zes rollen. 

INVESTERING

Kosten
De cursus bedraagt € 150,- (inclusief btw) per leraar bij minimaal twintig leraren per school. Hiervoor krijgt iedere leraar zes maanden onbeperkt toegang tot al het cursusmateriaal en de rubric.
Daarnaast zit een studiebijeenkomst met Martie Slooter bij de prijs inbegrepen.

Neem contact op voor informatie over groepskorting (vanaf 30 personen).

Studiebelasting
De studiebelasting van het online gedeelte is ongeveer 5 uur in totaal. De studiebijeenkomst met Martie Slooter beslaat 2,5 uur.
Daarnaast maak je een persoonlijke analyse en voer je opdrachten uit in de praktijk.

AFRONDING

Iedere deelnemer ontvangt na afronding van het traject een persoonlijk certificaat van deelname.

Over het boek De zes rollen van de leraar

In De zes rollen van de leraar beschrijft Martie Slooter wat leraren in het voortgezet onderwijs kunnen doen om leerlingen daadwerkelijk te laten leren. Ze beschrijft effectief lerarengedrag aan de hand van zes rollen:

• de gastheer   • de presentator   • de didacticus
• de pedagoog   • de afsluiter   • de coach

Dit boek is gebaseerd op de meest actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen. Slooter gaat niet alleen in op de basiskennis, -vaardigheden en overtuigingen die beginnende leraren bezitten. Ze beschrijft met de nieuwe, overzichtelijke leerlijn van de leraar ook helder hoe leraren zich ontwikkelen en wat ervaren leraren kennen en kunnen.

De zes rollen van de leraar bevat, behalve de leerlijn van de leraar ook concrete gedragsindicatoren en reflectietools. Dit maakt het onmisbaar voor iedere leraar – zowel studerend, beginnend als ervaren.

‘Een prachtig boek over het plezier van lesgeven. Gebaseerd op de meest actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen. Slooter beschrijft met de nieuwe leerlijn van de leraar ook helder hoe leraren zich ontwikkelen. Na het lezen van dit boek weet je waar je staat, of je nu studerend, beginnend of ervaren bent. Een onmisbaar boek voor alle leraren!’

Helèn de Jong

op Wij-leren.nl

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op, of bestel direct!