Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Lessen in orde in jouw klas

E-learning voor individuele leraren

Expertdocent: Peter Teitler

klassenmanagement

voortgezet onderwijs
MBO

individuele e-learning

Over de expertdocent

Peter Teitler

Peter Teitler

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor. 

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

In de boekenserie Lessen in orde van docent en coach Peter Teitler vinden leraren veel handvatten om rust en een plezierig leer- en leefklimaat te creëren in hun klas. Bovendien krijgen zij antwoord op de essentiële vraag hoe je dit samen met je collega’s voor elkaar krijgt binnen de gehele school. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte klas én school.

De theorie concreet gemaakt
Eduseries en Peter Teitler ontwikkelden een individuele online EduSeries 
Lessen in orde die concrete handvatten geeft aan de theorie in het boek. Aan de hand van videocolleges door Peter Teitler, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en oefeningen, krijg je meer inzicht én handvatten voor het realiseren van een plezierig(er) werk- en leefklimaat in jouw klas en op jouw school.

Individuele e-learning
Lessen in orde in jouw klas
 is een online cursus. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert. Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan.
Je ontvangt een certificaat van deelname na afronding van de cursus.

Je kunt vanaf september 2019 op elk gewenst moment starten.

voor beginnende én ervaren leraren
individuele e-learning
online: 20 uur
afronden: binnen een half jaar
cursusniveau: MBO+ – WO
certificaat bij afronding

Kenmerken van de EduSerie

Kennis

Videocolleges door Peter Teitler, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek Lessen in orde en achtergrondartikelen, bieden theoretische kennis over en concrete handreikingen voor effectief klassenmanagement.

reflectie

De opzet van de lesmodules in de online leeromgeving biedt een stap voor stap opbouw, en reflecties op vijf niveaus. Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, analyseer je gestructureerd de mogelijkheden in jouw klas en voor jouw lessen.

toepassing

De praktijkopdrachten, onderbouwd met de voorbeelden en ervaringen uit het theoretische gedeelte, geven je een groter handelingsrepertoire. Je krijgt concrete handvatten om veranderingen in jouw les te bewerkstelligen. De opdrachten dagen je uit om dit gelijk in jouw klas uit te proberen.

Praktische informatie

LERAREN

De e-learning is geschikt voor studerende, startende én ervaren leraren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die hun onderwijs verder willen verbeteren en daarmee hun plezier in lesgeven willen vergroten.

Het uitgangsniveau is MBO+- en HBO-niveau.

SCHOLEN

Wanneer meerdere leraren van scholen voor voortgezet onderwijs en MBO de individuele e-learning willen volgen, kan een school ook besluiten om te kiezen voor de teamtraining met intervisiemodules. Hierbij is ook een scholingsbijeenkomst (voor de hele school) door Peter Teitler aan te vragen. Scholen nemen contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

ONLINE LEREN

Als leraar neem je individueel deel aan de EduSerie. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert.

Je krijgt een half jaar toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. Je kunt in die periode zo vaak als je wilt filmjes terugkijken of inhoud opnieuw bekijken.

INVESTERING

Kosten
Je betaalt € 225,- voor de online cursus; hiervoor krijg je een half jaar onbeperkt toegang tot al het cursusmateriaal. 

Studiebelasting
De studiebelasting van de e-learning, die bestaat uit vijf modules, is ongeveer 20 uur. Je volgt de modules waar en wanneer het jouw schikt via je eigen computer.

STUDIEMATERIAAL

Iedere deelnemer schaft zelf het boek Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk (Uitgeverij Coutinho) aan.

AFRONDING

Iedere deelnemer ontvangt na afronding van het traject een persoonlijk certificaat van deelname.

Over het boek Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk

Lessen in orde is een praktijkboek met veel voorbeelden en ervaringen. De methodiek van Lessen in orde is uitgewerkt op vijf niveaus: 

• de klas   • de school   • de individuele leraar   
• de individuele leerling   • de ouders

Het boek biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Het bevat praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. Specifieke aandacht is er voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

Uitgaande van het idee van de Whole School Approach krijgt de lezer handreikingen om de aanpak van de verschillende collega’s binnen een team op elkaar af te stemmen.

‘Dit boek leest als een trein. De mooie mix van theorie en veel praktijkvoorbeelden en tips zorgt voor een leesbaar en herkenbaar boek. Je leest niet alleen hoe je dingen aanpakt, maar ook waarom. (…)
[De focus ligt] op het belang van aanpak van problemen op verschillende niveaus en op het belang van een gezamenlijke aanpak (Whole School Approach). Ook voor leraren die wél de boel op orde hebben is dit daarom een lezenswaardig boek: ordeproblemen houden niet bij de deur van je collega op maar beïnvloeden het hele schoolklimaat. En natuurlijk ga je door het lezen van dit boek ook weer reflecteren op je eigen docentgedrag: er valt altijd wat te leren!’

Marleen Legemaat

op Wij-leren.nl

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op, of bestel direct!