Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

Lessen in orde voor teams

Inspiratiebijeenkomst en e-learning klassenmanagement

Expertdocent: Peter Teitler

klassenmanagement

voortgezet onderwijs
MBO

blended leren
inspiratiebijeenkomst

Over de expertdocent

Peter Teitler

Peter Teitler

De expert-docent van deze EduSerie is Peter Teitler, auteur van de boekenserie Lessen in orde (voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo). Deze EduSerie is in nauwe samenwerking met Peter tot stand gekomen.

Peter Teitler werkt sinds 1975 in het onderwijs en stond tot juni 2017 als leraar Aardrijkskunde en Geschiedenis met veel plezier voor de klas in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij, na een opleiding tot Leerlingbegeleider, ook werkzaam als counselor. 

Peter is lerarenopleider geweest aan de Hogeschool van Amsterdam en is tegenwoordig als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – ook verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Mobieltjes in de klas, snel afgeleide leerlingen, toenemende diversiteit in de samenstelling van de klassen door de Wet Passend Onderwijs – orde houden in deze omstandigheden is voor veel leraren een steeds lastigere opgave.

In de boekenserie Lessen in orde van docent en coach Peter Teitler vinden leraren veel handvatten om rust en een plezierig leer- en leefklimaat te creëren in hun klas. Bovendien krijgen zij antwoord op de essentiële vraag hoe je dit samen met je collega’s voor elkaar krijgt binnen de gehele school. Dit is namelijk een voorwaarde voor een veilige, op groei gerichte klas én school.

De theorie concreet gemaakt
Eduseries en Peter Teitler ontwikkelden de EduSeries 
Lessen in orde die concrete handvatten geven aan de theorie in het boek. Aan de hand van videocolleges door Peter Teitler, videobeelden uit de praktijk, opdrachten en samenwerkingsmogelijkheden, krijg je meer inzicht én handvatten voor het realiseren van een plezierig(er) werk- en leefklimaat in jouw klas en op jouw school.

Inspirerende teamtraining
Lessen in orde voor teams
 is een training voor teams van scholen – of voor de gehele school. Je werkt niet alleen aan je eigen ontwikkeling en aan goed weer in je eigen klas, maar je richt je met je collega’s ook op een goed klimaat voor de hele school.

Teamleden doorlopen individueel de e-learning in de online leeromgeving van Eduseries. Daarnaast maakt het team een afspraak voor een inspiratiebijeenkomst met Peter Teitler. In overleg kan dit aan het begin, tijdens of aan het eind van de uitvoering van de e-learning zijn.

voor beginnende én ervaren leraren
teamcursus
online: 20 uur & inspiratiebijeenkomst op de school
afronden: binnen een (school)jaar
cursusniveau: MBO+ – WO
certificaat bij afronding

Kenmerken van de EduSerie

Kennis

Videocolleges door Peter Teitler, opdrachten met interactieve feedback, leesopdrachten bij het boek Lessen in orde en achtergrondartikelen, bieden theoretische kennis over en concrete handreikingen voor effectief klassenmanagement.

reflectie

De opzet van de lesmodules in de online leeromgeving biedt een stap voor stap opbouw, en reflecties op vijf niveaus. Aan de hand van voorbeelden en uitwerkingen daarvan, analyseer je gestructureerd de mogelijkheden met  jouw klas en met de collega’s op jouw school.

toepassing

De praktijkopdrachten, onderbouwd met de voorbeelden en ervaringen uit het theoretische gedeelte, geven je niet alleen een groter handelingsrepertoire, maar bieden ook inzicht in het waarom en hoe van samenwerking en afstemming binnen de gehele school.

Praktische informatie

LERAREN

De e-learning is geschikt voor studerende, startende én ervaren leraren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die hun onderwijs verder willen verbeteren en daarmee hun plezier in lesgeven willen vergroten.

Het uitgangsniveau is MBO+- en HBO-niveau.

SCHOLEN

Scholen voor voortgezet onderwijs en MBO kunnen de EduSerie met inspiratiebijeenkomst inzetten in het kader van continue professionalisering.

Scholen nemen contact met ons op voor meer informatie en een offerte op maat.

BLENDED LEREN

Als leraar neem je individueel deel aan het online gedeelte van de EduSerie. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert.

Je krijgt een jaar lang toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. Je kunt in die periode zo vaak als je wilt filmjes terugkijken of inhoud opnieuw bekijken.

STUDIEMATERIAAL

Iedere deelnemer schaft zelf het boek Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk (Uitgeverij Coutinho) aan.

INSPIRATIEBIJEENKOMST

In overleg met het team komt Peter Teitler voor een inspiratiebijeenkomst naar de school. Deze bijeenkomst kan voorafgaand, tijdens of na afloop van de EduSerie plaatsvinden. In overleg met het team en de school maken we een afspraak over het doel van de bijeenkomst.

Ook leraren die de EduSerie niet volgen, zijn welkom om bij de inspiratiebijeenkomst aanwezig te zijn.

INVESTERING

Kosten
Teams die de EduSerie willen volgen, kunnen een offerte opvragen. Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de wensen en mogelijkheden voor jullie team en de planning van de inspiratiebijeenkomst.

Studiebelasting
De studiebelasting van het online gedeelte, dat bestaat uit vijf modules, is ongeveer 20 uur in totaal.
De inspiratiebijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.

AFRONDING

Iedere deelnemer ontvangt na afronding van het traject een persoonlijk certificaat van deelname.

Over het boek Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk

Lessen in orde is een praktijkboek met veel voorbeelden en ervaringen. De methodiek van Lessen in orde is uitgewerkt op vijf niveaus: 

• de klas   • de school   • de individuele leraar   
• de individuele leerling   • de ouders

Het boek biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Het bevat praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. Specifieke aandacht is er voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.

Uitgaande van het idee van de Whole School Approach krijgt de lezer handreikingen om de aanpak van de verschillende collega’s binnen een team op elkaar af te stemmen.

‘Dit boek leest als een trein. De mooie mix van theorie en veel praktijkvoorbeelden en tips zorgt voor een leesbaar en herkenbaar boek. Je leest niet alleen hoe je dingen aanpakt, maar ook waarom. (…)
[De focus ligt] op het belang van aanpak van problemen op verschillende niveaus en op het belang van een gezamenlijke aanpak (Whole School Approach). Ook voor leraren die wél de boel op orde hebben is dit daarom een lezenswaardig boek: ordeproblemen houden niet bij de deur van je collega op maar beïnvloeden het hele schoolklimaat. En natuurlijk ga je door het lezen van dit boek ook weer reflecteren op je eigen docentgedrag: er valt altijd wat te leren!’

Marleen Legemaat

op Wij-leren.nl

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op, of bestel direct!