Experts in onderwijsadvies met leertechnologie

NT2 en meertaligheid:

Mondelinge taaldidactiek

Taaldenkgesprekken in de praktijk van de NT2-klas

Expertdocent: Resi Damhuis

NT2 en meertaligheid

primair onderwijs

blended leren

Over de expertdocent

Resi Damhuis

Resi Damhuis

Deze EduSerie vindt plaats onder leiding van Resi Damhuis. Zij studeerde Algemene Taalwetenschappen met als specialisatie Tweede-taalverwerving. Ze promoveerde op onderzoek naar interactie en tweede-taalverwerving en deed onderwijsonderzoek bij het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam) en het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ze was lector Interactie en taalbeleid bij de Marnix Academie (pabo, Utrecht). Resi Damhuis is oprichter van Taaldenkgesprekken nu!

Samen met collega-onderzoekers, leerkrachten, onderwijsadviseurs en opleiders ontwikkelt en onderzoekt Resi nieuwe aanpakken voor interactie. Ze ontwerpt daarbij materialen en trainingen en voert die trainingen ook uit. Haar werk richt zich op de manier waarop leerkrachten en pedagogisch medewerkers de interactie met kinderen zo kunnen realiseren, dat de kinderen hun taal- en denkvaardigheid optimaal ontwikkelen. Het gaat daarbij in principe om alle kinderen van 2 tot 12 jaar, ongeacht of het Nederlands hun moedertaal is of een tweede taal; en het gaat om interacties in alle vakken, zoals spel, taal, rekenen, wetenschap en technologie, geschiedenis, drama.

Juist voor kinderen die het Nederlands als tweede taal leren, is het van groot belang om vaak mee te doen in uitdagende interactie zoals die in taaldenkgesprekken plaats kan vinden. 

Kinderen wíllen communiceren. Vanuit deze behoefte leren kinderen al doende hun moedertaal, en zo kunnen ze nu ook een nieuwe taal leren. Een taaldenkgesprek biedt hiervoor allerlei kansen: leerkracht en leerlingen denken en praten samen, de leerkracht levert rijk taalaanbod én de leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te produceren.

In deze EduSerie leer je hoe je de mondelinge taalontwikkeling van nieuwkomers en andere NT2-leerlingen kunt stimuleren. De cursus is ontwikkeld door Eduseries, in nauwe samenwerking met taalexperts Folkert Kuiken en Resi Damhuis.

Taaldenkgesprekken
In de EduSerie is veel aandacht voor taaldenkgesprekken. Resi Damhuis onderzocht hoe je dit soort gesprekken kunt inzetten om de mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers te stimuleren. Ook met weinig taal kunnen leerlingen al meedoen. En juist daarvan leren ze veel taal!

Twee studiebijeenkomsten
De EduSerie bestaat uit een combinatie van online leren, twee studiebijeenkomsten en praktische opdrachten. De digitale onderdelen doe je in de online leeromgeving van Eduseries. Je kunt dus zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je leert.
Tijdens twee studiebijeenkomsten ga je met de expertdocent de diepte in. Je gaat aan de slag met opdrachten en krijgt individuele feedback.

Meertaligheid en taaldidactiek
De gehele EduSerie bestaat uit twee modules. De eerste module heeft als titel Meertaligheid en is bedoeld als introductie in het onderwerp meertaligheid. Cursisten leren vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar meertaligheid, onder leiding van dr. Folkert Kuiken.

 

 

voor beginnende én ervaren leraren
individuele leraren & teams
online: 22 uur & twee studiebijeenkomsten
afronden: binnen een (school)jaar
cursusniveau: MBO+ – WO
certificaat bij afronding

Kenmerken van de EduSerie

Kennis

Met de EduSerie NT2 en meertaligheid leer je binnen een toegankelijke en flexibele leeromgeving. In twee modules krijg je actuele achtergrondinformatie aangeboden via instructievideo’s en praktijkvoorbeelden. In aansluiting daarop maak je praktijkopdrachten en kennisquizzen die oplopen in complexiteit. 

reflectie

De opzet van de lesmodules in de online leeromgeving biedt een stap voor stap opbouw. Je leert kijken naar de praktijk van de ander en vervolgens reflecteer je op de mogelijkheden in jouw klas, met jouw leerlingen en op jouw school.

Je maakt video-opnames in jouw klas en analyseert met de docent jouw persoonlijke situatie en de mogelijkheden.

toepassing

De opdrachten dagen je uit om de geleerde inhoud te vertalen naar, en toe te passen in, de eigen dagelijkse praktijk. De praktijkopdrachten, onderbouwd met de voorbeelden en ervaringen uit het theoretische gedeelte, geven je handvatten voor het voeren van taaldenkgesprekken met jouw leerlingen. Je leert hoe je dit daadwerkelijk een plek kan geven in jouw klas.

Gaandeweg heb ik veel taaldenkgesprekken gevoerd en ben ik erachter gekomen dat je door dit soort gesprekken je doel op een hele speelse manier bereikt. (…) [Ik] heb nu eigenlijk een nieuwe werkvorm ontdekt die mij heel erg bevalt en waar ik veel vruchten van pluk: de kinderen produceren heel veel woorden.

Hayriye Güllü

leerkracht De TiNtaan

Praktische informatie

LERAREN

De e-learning is geschikt voor studerende, startende én ervaren leraren in het primair onderwijs, die lesgeven aan nieuwkomers of meertalige leerlingen. De online modules volg je individueel en daarnaast neem je deel aan twee studiebijeenkomsten met de andere cursisten.

Voor deelname aan de EduSerie is geen specifieke voorkennis vereist. Wel gaan we ervan uit dat je als gediplomeerde leraar, klassenhulp of IB/RT werkzaam bent in het basisonderwijs.

SCHOLEN

De EduSerie is een teamtraining. Scholen voor primair onderwijs kunnen de EduSerie inzetten in het kader van continue professionalisering.

Wanneer een team van meer dan tien personen van één school zich inschrijft, bestaat de mogelijkheid om de studiebijeenkomsten op school te laten plaatsvinden.

BLENDED LEREN

Als leraar neem je individueel deel aan het online gedeelte van de EduSerie. Je beslist dus zelf waar, wanneer en hoe snel je leert.

Je krijgt een jaar lang toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving van de cursus. Daarin vind je het studiemateriaal en praktische handvatten om aan de slag te gaan met je eigen ontwikkeling. Je kunt in die periode zo vaak als je wilt filmjes terugkijken of inhoud opnieuw bekijken.

STUDIEMATERIAAL

Je hoeft voor de EduSerie geen studiemateriaal aan te schaffen. In de online leeromgeving krijg je de benodigde literatuur en achtergrondartikelen aangereikt.

BIJEENKOMSTEN

Tijdens twee studiebijeenkomsten onder leiding van Resi Damhuis, verdiep je de kennis die je online hebt opgedaan. Door de uitwisseling met collega’s verbreed je je handelingsrepertoire en leer je van en met elkaar.

We veronderstellen dat jij jouw praktijkervaring inbrengt tijdens de online discussies en bijeenkomsten. Dit doe je door vragen te stellen, actief mee te denken en zichtbaar verbindingen te leggen met wat je meemaakt op je school.

Individuele cursisten nemen deel aan de studiebijeenkomsten op een centarle plek in het land; voor teams van meer dan tien personen van één school of scholengroep bestaat de mogelijkheid de bijeenkomsten op de eigen school plaats te laten vinden.

INVESTERING

Kosten
De EduSerie kost € 525,- per persoon, inclusief twee studiebijeenkomsten en een jaar lang toegang tot de online leeromgeving met filmpjes, literatuur en opdrachten.

Scholen die de cursus met het gehele team willen volgen, kunnen een offerte opvragen. Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de wensen en mogelijkheden voor jullie school.

Studiebelasting
De studiebelasting van het online gedeelte, dat bestaat uit twee modules met meerdere hoofdstukken, is ongeveer 22 uur in totaal.

De duur van de twee studiebijeenkomsten is 2,5 uur per bijeenkomst.

AFRONDING

Iedere deelnemer ontvangt na afronding van het traject een persoonlijk certificaat van deelname.

Over taaldenkgesprekken: wat de leerling bedoelt

Actief meedoen, actief meedenken en actief meepraten. Daar gaat het om in een taaldenkgesprek. Een krachtige kwestie vormt het startpunt:
  • Je geeft een feestje in het park. Alles ligt klaar, maar opeens begint het te regenen…
  • We hebben op het nieuws gezien dat er een groep jongens vastzit in een grot in Thailand. Hoe zouden ze gered kunnen worden?

Leerlingen denken en praten in een klein groepje met elkaar en de leerkracht. Het is een echt, uitdagend gesprek: iedereen is nieuwsgierig naar wat de ander denkt. Leerlingen wisselen ideeën uit met elkaar en met jou. Ze gaan door op elkaars ideeën, bouwen deze ideeën samen verder uit. Al pratende komen ze tot nieuwe inzichten en kennis.Een taaldenkgesprek is dus geen onderwijsleergesprek. Het gaat niet om een goed of fout antwoord. Het gaat zelfs niet om correcte taal of taalfouten. Centraal staat wat de leerlingen bedoelen. Niet of ze het al in correct Nederlands kunnen zeggen. Door het uitdagende gespreksonderwerp zijn leerlingen zo gemotiveerd dat ze hun uiterste best doen om hun bedoelingen te verwoorden. Ook al kost dat in het Nederlands nog moeite. En daarmee worden ze al doende taalvaardiger.

Het heeft me aan het denken gezet dat je met alle nieuwkomers taaldenkgesprekken kan voeren en niet alleen met gevorderden. (…) Ook ben ik me meer bewust dat leerlingen niet hoeven te wachten tot ik ze een beurt geef, maar het juist goed is dat ze op elkaar reageren en dat ze door een ander aan het denken gezet worden.

Marjolein Hermans

leerkracht De TiNtaan

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op, of bestel direct!