Bekijk al onze Webinars.

Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelij­ke vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het inter­net. Het publiek is interactief betrokken, doordat het tijdens een webinar vragen kan stellen door deze in te typen en tussentijds vragen en polls beantwoordt die de spreker aan hen voorlegt. Een webinar is bijzonder geschikt om een grote groep deelnemers tegelijk te bedienen.

Webinars worden binnen EduSeries aangeboden in combinatie met EduTalks, fysieke contactbijeenkomsten en schriftelijk materiaal binnen een EduMagazine.